A tárgy az épületek tűzvédelmi tervezési vonatkozásait ismerteti. A bevezetésben ismertetésre kerül az építészeti tűzvédelem általánosan használt fogalomrendszere, az építési termékek tűzkitét-vizsgálatai. Ezt követően a tartó- és a szakipari szerkezetek jellemző tűzeseti viselkedése, tűzállósági méretezésük elvi alapjai kerülnek bemutatásra. Részletesen taglaljuk a tűzszakaszolási módokat, a tűzszakasz-határok részletmegoldásait, valamint a kiürítési feltételeket és a kiürítési számításokat. A passzív tűzvédelmi ismereteket enciklopedikus jelleggel egészítik ki aktív tűzvédelmi berendezések, rendszerek ismertetése, így a hő- és füstelvezetés a beépített tűzjelző- és a beépített oltóberendezések. A lexikális ismeretek után a tűzvédelmi tervezési módszerek, valamint a tételes előírásokon alapuló tűzvédelmi tervezés folyamata kerül ismertetésre, mintegy integrálva a korábban elhangzott lexikális ismereteket. A gyakorlat célja a hallgató egy korábbi saját tervére tűzvédelmi koncepció, tervfejezet kidolgozása otthoni munkával.