A tantárgy az építészmérnök hallgatók számára teszi hozzáférhetővé az alapvető ismereteket. Összefoglalást ad a forma általános fogalmáról, a formát alkotó felületekről, rendszerei a formát alkotó elemeket és azok lehetséges kapcsolatait más formákkal, ismerteti a formákat tovább tagozó elemeket a felületi rajzot, a felületből kiemelkedő tagozatokat, bevágásokat, a formák felületének áttörését, színezését.