Az egységes kari követelményeknek megfelelően a tárgy célja, hogy önálló tervezési feladat keretében, lemérje a hallgató felkészültségét, bizonyítsa az egyéni koncepcióalkotásra és építészeti alkotásra való rátermettségét. A féléves munkát heti rendszerességű konzultáció, illetve a tematikában részletezett közös tervbemutatások is kiegészítik, cél a diplomavédésre való felkészítés.