A tárgy felzárkóztató jellegű, elsődleges célja a problémamegoldó készség fejlesztése a középiskolai fizika (elsősorban mechanika), kisebb részben matematika (szöveges feladatok) körébe tartozó feladatok megoldásával, a szükséges elméleti ismeretek rövid összefoglalását követően. A tárgy elvégzésére a Bevezetés a Tartószerkezetek tantárgyat felvett hallgatókkal íratott szintfelmérő alapján a tanszék tesz javaslatot hiányos középiskolai felkészítés esetén.