A tantárgy célja egyrészt, hogy a rajzgyakorlatok során a hallgatókat látni tanítsa, arány, forma és kompozíciós érzéküket fejlessze, manuális intelligenciájukat iskolázza. A tantárgy célja másrészt, hogy a tér és formaalkotás területén adjon inspirációt, a vizuális gondolkodás logikáját és a vizuális nyelv működését megismertesse, a vizuális nyelvi alapműveleteket a gyakorlatban használva rajzban és makett építésben egyaránt. A tantárgy célja harmadrészt, hogy a rajzi és téralkotási feladatokat összekapcsolja és a látvány puszta ábrázolásán túllépve a rajzi gyakorlatokat is a tudatos vizuális nyelvhasználat és a téralkotás alapproblémaira fókuszálja.