Az Urbanisztika tantárgy a Városépítészet 1 és a Városépítészet 2 tárgyak keretében tanultak elméleti kiszélesítése, betekintéssel az urbanisztika társtudományaiba. Az előadássorozat első felében a településfejlesztés és – rendezés elméleti háttere bontakozik ki, míg a félév második felében a fenntartható város aktuális kihívásaival foglalkozunk.