A szabadon választható tárgy a világ városainak archetipikus, a civilizáció különböző korszakaiban sajátos analógiákat felmutató jellegzetességeit tekinti át. Főként azokra a legérdekesebb korszakokra összpontosít, amelyekben a városok „független úton”, egy fejlődő falusi, rurális környezetből szinte „spontánul” emelkedtek ki, amikor egy város, egy városkultúra növekedni, a tágabb térségben terjeszkedni kezd, amikor valamely hatalmi tényező a kialakult városszövetet új elemekkel gazdagítja, így megjelenik a tervezés.