3D modellezés / AutoCAD
A 3D építészeti model­lezés jelleg­zetes formá­inak meg­ismer­tetése, és model­lezése haladó szinten az AutoCAD haszná­latával. Jellemző modell­típusok, tex­túra, meg­világítás, renderelés bemutatása.