RÖVID TÁRGYLEÍRÁS

A tantárgy tematikájában kötődik az Urbanisztika Tanszék hatodik félévi tervezési gyakorlatához, a Tanszéki terv 1. tantárgyhoz, de önállóan is meg kell, hogy álljon a lábán, mivel olyanok is felvehetik, akik az előző félévi tárgyat nem teljesítették. A félév során egy meglévő fővárosi közterületet kell a hallgatóknak háromfős team-ekben építészetileg megoldani, „utcabútorokkal” berendezni, majd azt követően azokból egyet-egyet egyénileg, kiviteli terv szinten megtervezni.

A Tanszéki terv 2. alapvetően gyakorlati tantárgy, a félév során azonban a gyakorlati órák keretében előadások is elhangzanak formatervezési alapismeretekről, anyagismeretről, közterületi bútorok-, és berendezési tárgyak egyedi és széria tervezéséről. Az előadásokhoz kapcsolódóan a hallgatóknak egyénileg három kisfeladatot is meg kell oldaniuk a félév során, amelyeket a kiadást követő héten közösen kiértékelünk.

A mások munkájának a folyamatos figyelemmel kísérése, a saját tervnek az azzal való folyamatos összevetése miatt a gyakorlati foglalkozások és értékelések mindig közösek, de a feladatok jellege miatt azok – a háromfős team-ekben kidolgozott közös közterületi koncepció keretei között- ebben a félévben egyénileg oldandók meg.

A féléves terv grafikai feldolgozása elsősorban szabadkézzel történik. A koncepciótervhez és a végső beadáshoz modellt kell készíteni a hallgatóknak a tervezett terméket legjobban bemutatni képes, szabadon választott technikával.

A félév teljesítésének a feltétele az órák 70%-án való részvétel, valamint a feladatoknak határidőre történő elkészítése. A tantárgy a féléves terv közös értékelésén megszülető gyakorlati jeggyel zárul, amely a kisfeladatok és az órákon tanúsított aktivitás értékelését is figyelembe veszi.