A Kari Tanács a Kar - a BME Szenátusa által átruházott jogkörben eljáró - döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete.

A Kari Tanácsnak 32 szavazati joggal rendelkező tagja van.

Elnöke a dékán.
Hivatalból tagja a Kar 11 tanszékvezetője.
12 oktató-kutató tagját a Kar összoktatói, -kutatói értekezlete választja.
Egy nem oktató-kutató közalkalmazott képviselőjét a nem-oktatók delegálják.
Egy tagját a Karon működő reprezentatív szakszervezetek közösen delegálják.
9 hallgató tagját a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) kari szintű hallgatói testülete delegálja.
1 doktorandusz tagját
 a Doktorandusz Önkormányzat delegálja.

A Kari Tanács állandó Bizottságai: Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság