ÜTEMTERV - Belépés

KURZUS TÁVOKTATÁSA


távoktatás
A távoktatás kulcsa az önálló tanulás. A kurzus előrehaladása során a hallgatónak önállóan kell megoldania a tanulási feladatait - legyen az elméleti vagy gyakorlati, melyet rendszeres időközönként a tanárral közösen végzett munka egészít ki.

technikai feltételek (nem-rendelkezésre állás esetén kérjük jelezzék az oktatónak)
• okostelefon vagy asztali számítógép/notebook/laptop (webkamerával, hangszóróval)
• szélessávú internetkapcsolat
• Moodle app mobilra (javasolt) és belépési jogosultságok ;-)

kommunikáció
A oktató-hallgató közötti, illetve az egymás közti kommunikáció elsődleges felülete a Moodle, azon belül is a kurzus oldala. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a hallgatónak is el kell sajátítania a rendszer alapvető használatát, pl. javítás esetén a saját fájlok cseréjének elvégzését vagy fórum hozzászólások létrehozását. (Kivételes esetben lehetőség van egyéb csatornákon (email, Skype, FB, stb) is az oktató megkeresésére, de kérünk minden hallgatót, hogy minimalizálja ezek használatát.) 

fogalmak és rövidítések (hogy egy nyelvet beszéljünk)
• munkaközi teljesítés (a tantermi oktatásban a (heti) konzultációnak felel meg): rendszeres (heti, kétheti, stb) teljesítés, szabadon választott lehetőség, megjegyzést-visszajelzést kap a hallgató, elmaradás esetén nincs következmény, de a hallgató ezáltal elmulasztja a visszacsatolást, munkarészei a folyamatosan fejlődő rajzok/tervek/makettek/stb.
• félévközi teljesítés (a tantermi oktatásban a félév közi - blokk végi - beadásnak felel meg): a félév közben beadott/feltöltött rész-határidős feladat, kötelező jellegű, rész-értékelést kap a hallgató, elmaradás esetén csak pótlásra van lehetőség, részei a kiírás szerinti félévközi rajzok/tervek/makettek/stb.
• félév végi teljesítés (a tantermi oktatásban a félév végi beadásnak felel meg): a félév végén beadott/feltöltött vég-határidős feladat, kötelező jellegű, elmaradás esetén csak pótlásra van lehetőség, részei a kiírás szerinti végleges rajzok/tervek/makettek/stb., osztályozással zárul

oktatási módszerek
A távoktatás és távtanulás miatt az oktatási módszerekben is alkalmazkodni kell a változásokhoz. A tanulást segítő anyagokat az oktató a Moodle-n keresztül a hallgató rendelkezésére bocsátja, aki a szerzői jogokat betartva csak és kizárólag tanulmányai elvégzésére használja fel azokat. A tananyagok és a hozzájuk tartozó feladatok folyamatosan, hétről-hétre - vagy témakörök esetén blokkról-blokkra - kerülnek fel a kurzus kurzusoldalára. A tananyagokat a hallgatónak hétről-hétre - vagy témakörröl-témakörre - kell önállóan elsajátítania, majd az elméleti ismeretek alapján a tananyaghoz tartozó gyakorlati feladatokat - ha ilyen van - el kell végeznie.munkaközi teljesítés (=tantermi konzultáció)
A munkaközi teljesítés célja a konzultációs anyag, valamint az ezzel kapcsolatos kérdések és válaszok kétirányú közvetítése hallgató és tanár között. A munkaközi teljesítés során tud a hallgató kérdezni, önállóan végzett rendszeres munkájáról bizonyosságot adni, az oktató pedig javításra vonatkozó javaslatokat tenni, visszajelzést küldeni a munkaközi anyagokról.

munkaközi teljesítés módjai
A munkaközi teljesítés során a konzultációkat, valamint a tananyaggal, feladatokkal kapcsolatban felmerült kérdések megválaszolását a tanszék oktatói kétféleképp biztosítják a hallgatóknak:
+ offline módon, azaz késleltetve kapja meg a hallgató a válaszokat, megjegyzést, visszajelzést;
+ online módon, valós időben, azaz a válaszokhoz, visszajelzésekhez azonnal jut hozzá a hallgató
(Konzultáció esetén elengedhetetlen feltétel a munkaközi anyag (képek, fotók, rajzok, munkaközi prezentációk, grafikai tervek, stb) megléte hallgatónál és tanárnál is egyaránt - azaz Moodle-n feltöltés/megosztás. Enélkül a konzultáció nem megtartható.)

+ offline, késleltetett munkaközi teljesítés
A késleltetett munkaközi teljesítés során a munkaközi anyagokra, kérdésekre az oktató rövid, szöveges megjegyzést, és/vagy feladattípustól függően visszajelzést ad időben elhalasztva. Az offline munkaközi teljesítés menete a következő:
• a kiadott feladat leírások és útmutatók alapján a hallgató elkezdi önállóan elkészíteni a feladatait
• a hallgató feltölti a megfelelő hivatkozásokon keresztül az aktuális munkaközi anyagait (digitalizált rajzok, tervek, grafikák - makett fotók, prezentáció, vázlatok, stb) és kérdéseit a kurzus órarendi kezdése előtt egy órával!
• az oktató 24 órán belül ugyanazon a felületen rövid szöveges megjegyzést és/vagy visszajelezést küld a hallgatónak az adott heti munkaközi anyagaira
• a hallgató ez alapján javítja, továbbfejleszti, folytatja munkáját önállóan és az idő előrehaladtával, valamint készültségi állapottól függően előkészíti anyagait - digitalizálja - a következő (heti) munkaközi teljesítésre+ online, valós idejű munkaközi teljesítés
A valós idejű munkaközi teljesítés során a kurzus órarendi időpontjában az oktató valós időben érhető el online felületen (Moodle fórum, kiegészítve: Skype, Messenger). A tananyaggal, feladatokkal és konzultációval kapcsolatban felmerült kérdéseket a hallgató ekkor teheti fel. A valós idejű munkaközi teljesítés menete a következő:
• a hallgató elkezdi önállóan elkészíteni a feladatait
• munkaközi anyagait feltölti a megfelelő hivatkozáson keresztül a kurzus órarendi kezdése előtt egy órával!
• a hallgató időpontot foglal az adott heti konzultációs időpontok közül
• az órarendi időpontban bejelentkezik a kurzus Moodle oldalán (és/vagy kiegészítő felületen: Skype, Messenger) és felveszi a kapcsolatot az oktatóval
• a hallgató a konzultáció után javítja, továbbfejleszti munkáját önállóan és az idő előrehaladtával, valamint készültségi állapottól függően előkészíti anyagait a következő (heti) konzultációra (Várhatóan a személyes jelenlét és analóg eszközök hiánya miatt egy-egy órarendi idősávban 10-15 hallgató tud aznap az oktatóval konzultálni.)munkaközi teljesítés elmulasztása
A munkaközi konzultációk elmulasztása vagy ki nem használása nem jár következménnyel, kivéve hogy a hallgató elesik a konzultáció, visszajelzés, értékelés lehetőségétől. Amennyiben ez áll fenn, a hallgató elfogadja, hogy a - konzultáció nélküli, félévközi és/vagy évvégi - véglegesen beadott (feltöltött) munkái alapján kerül elbírálásra és értékelésre a félévi teljesítménye!félévközi teljesítés (=félévközi beadás)
A félévközi teljesítés célja a tematikában előre meghatározott számú, félév közbeni feladatok félévközi határidőre történő teljesítése és ezáltal azok lezárása. A kurzus Moodle oldalán elérhető félévközi feltöltés hivatkozásain keresztül abszolválható. Ennek feltétele a feltöltésre kerülő anyagok digitalizálása - szükség esetén - és szerkesztése minőség, méret, fájltípus és elnevezés szempontjából. A félévközi teljesítés menete a következő:
• a hallgató feltölti munkáit a megadott félévközi határidőig a megfelelő hivatkozáson keresztül (digitalizált rajzok, tervek, grafikák - makett fotók, prezentációk, stb)
• az oktató 24 órán belül visszajelzést küld a hallgatónak (rövid észrevétel, értékelés [A,B,C, D])
• a hallgató ez alapján dönthet arról, hogy a félévközi anyagain a visszajelzés alapján - de már további konzultációt nem igénybevéve - javít és a félév végi teljesítésnél ismételten feltölti a javított anyagait, VAGY a félévközi teljesítését véglegesnek tekinti és a félév végi osztályozásnak az részét képezi.

félévközi teljesítés pótlása
Amennyiben a hallgató elmulasztotta a félévközi teljesítés határidejét, abban az esetben további egy hét áll rendelkezésére a félévközi teljesítés pótlására. Ennek elmulasztása a félév eredményes befejezésének elvesztését vonja maga után.félév végi teljesítés (=féléves beadás)
A félév végi teljesítés célja, hogy a hallgató a félév során készített munkáinak végleges változatát a kurzus teljesítése érdekében beadja/feltöltse és ezáltal azok véglegesítésre kerüljenek. A félév végi teljesítés a kurzus oldalán elérhető hivatkozáson keresztül abszolválható a megadott, félév végi határidőig. Ennek feltétele a feltöltésre kerülő anyagok digitalizálása - szükség esetén - és szerkesztése minőség, méret, fájltípus és elnevezés szempontjából. A félév végi teljesítés menete a következő:
• a hallgató feltölti végleges munkáit a félév végi határidőig a megfelelő hivatkozáson keresztül (digitalizált rajzok, tervek, grafikák - makett fotók, prezentációk, stb)
• az oktató 24 órán belül visszajelzést küld a hallgatónak anyagainak befogadásáról
• a végleges osztályzatról a tanszék a vizsgaidőszakban hoz döntést

félév végi teljesítés pótlása
Amennyiben a hallgató elmulasztotta a félév végi határidőt, abban az esetben további egy hét áll rendelkezésére a feladatok félév végi beadására/feltöltésére. Póthatáridő utáni beadásra/feltöltésre nincs mód, a kurzus nem teljesítése kerül bejegyzésre a hallgatói tanulmányi rendszerbe és a hallgató elesik a kurzusért járó kreditponttól!kurzus teljesítése
A kurzus teljesítését és a kreditpontok megszerzését a hallgatói tanulmányi rendszerbe történő félév végi osztályzat bevezetése igazolja. A kurzus sikeres teljesítésének feltétele a követelményben meghatározott feladat(ok) beadása (feltöltése) az ütemtervben meghatározott határidő(k)re az előírt minőségben és mennyiségben.RAJZI ÉS FORMAISMERETI TANSZÉK
2020