Félév teljesítésének feltételei - Belépés

Óralátogatás

Az órák 70%-án a TVSz 13.§ (8) alapján részt kell venni, amit a gyakorlatvezetők ellenőriznek.

Tervezett tematika 


Félév teljesítésének feltétele

Jelenlét a gyakorlatok megfelelő százalékán.
A féléves feladatok beadása legalább elégséges eredménnyel.


Pótlás módja és feltételei

Az 1.-2. feladatok pótlási határideje a rendes határidőt követő 1 hét. A 3. feladat pótlása: pótlási hét péntek 24 óra. A pótleadások 20%-os pontlevonással jàrnak.


Pontozás

Az 1. feladatra 10 pont, a 2. feladatra 20 pont a 3. feladatra 60 pont, a hozzá tartozó storyboardra 10 pont jár.


Érdemjegyek

     - 49    elégtelen
50 - 59    elégséges
60 - 69    közepes
70 - 84    jó
85 - 100  jeles

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 16., csütörtök, 18:10