RÉSZLETEK - Belépés

Előadók: Varga Imre
Kreditpont értéke: 2
Követelmény típus: Évközi jegy


Urbanisztikai kutatások (2021/22 ősz) tantárgyon belül a kurzus címe:

Közösség-Tér-Település (KTT)

Közösségek és az épített környezet

 

A kurzus célja az építészeti tervezést megalapozó - előkészítő urbanisztikai, környezet - kutatás és a fenntarthatósági szempontok szerinti programalkotás módszereinek elsajátítása egy választott feladaton keresztül.

 

A választott feladat lehet

- valóságos, a hallgató által hozott vagy a lentebb körülírt

- "KTT", a DANUrB (Szob, Baja) vagy az Ingatlanfejlesztési Kerekasztal által felvázolt aktuális probléma,

- építőtábort előkészítő tervezés (pl. Kecskemét),

- egy ajánlott diplomatéma előkészítése és lehet

- fiktív feladat is.

 A tervezési félévekben általában nincs elegendő idő az urbanisztikailag is megalapozott terv elkészítéséhez, pedig a szakmai szervezetek ilyen témájú hallgatói pályázatokat gyakran írnak ki.

(https://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=diplomadij) vagy (https://www.ymmf.hu/index.php/hu/fo-palyazatok/1117-ingatlanfejlesztoi-kerekasztal-egyesulet-ix-hallgatoi-palyazat).

A tervezési félévben sajnos nem szokott elegendő idő rendelkezésre állni, de ebben a kurzusban megalapozó urbanisztikai kutatásokat lehet végezni a BSc vagy más tervezési feladat előkészítéséhez is.

A kurzusban résztvevők közösen pályázhatnak.

 Az urbanisztika és a kortárs építészet körébe tartozó hatékony tanulás legjobban valós helyzetek megismerésével, megértésével történhet. Ezért a Duna közelében lévő településekhez (pl., Szob kisvasút remiz turisztikai programjának megalkotása és tervezése a DANUrB program keretében) vagy a hallgató által választott településhez kapcsolódhat a tervezést előkészítő kutatás.

 Az urbanisztikai kutatás élményszerűsége érdekében a tantárgy keretében két tanulmányutat (Szob, Diósjenő igény esetén Baja) és ezeken kívül Budapesten vezetett sétát is szervezünk.


KTT

Közösség-Tér-Település egyetemközi program


A kurzus keretében (választhatóan) jelentkezhetsz KTT egyetemközi programhoz is, mely egy tudományterületek közötti közösségépítő szerveződés. https://kozossegtertelepules.hu/jelentkezz/


A tantárgy keretében segítjük az ottani munkát. Az ottani programban történő teljesítés esetén is meg lehet szerezni a 2 kreditet.   


Közösségfejlesztés, közösségi tervezés- és építés a gyakorlatban. 2020. szeptember 12-én indul a Közösség-Tér-Település program második évfolyama. Van még pár szabad hely! Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 5.

A KTT-n való részvétel lehetőséget ad arra, hogy

-          részese legyél valódi közösségi tervezési folyamatoknak,

-          tervezz és megépíts közösségi tereket,

-          bővítsd a közösségfejlesztésről, az építészetről és a közösségi tervezésről való tudásodat,

-          a gyakorlatban tapasztald meg a különböző szakmák együttműködésében rejlő lehetőségeket,

-          bővítsd a szakmai kapcsolatrendszered,

-          az önkormányzatokkal való együttműködés során betekints egy-egy település működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos szempontokba, dilemmákba.

Jelentkezni szeptember 5-ig lehet!
www.kozossegtertelepules.hu/jelentkezz

#szakmaigyakorlat, #terepmunka, #képzés, #együttahelyiekkel, #településfejlesztés, #közösségfejlesztés, #építészet, #közösségitervezés, #közösségiépítés, #építőtábor


A Teams és személyes konzultációs időpontok egyénileg választott időpontokban lesznek.


konzulens: 

VARGA Imre

viz at urb.bme.hu

vizurb@gmail.com