RÉSZLETEK - Belépés

Előadók: Varga Imre
Kreditpont értéke: 2
Követelmény típus: Évközi jegy


Az urbanisztika és a kortárs építészet körébe tartozó hatékony tanulás legjobban valós helyzetek megismerésével, megértésével történhet. Ezért szabadon választott településekhez kapcsolódó urbanisztikai kutatás segítése érdekében a tantárgy keretében két önköltséges, fakultatív külföldi tanulmányutat (Bécs, Brno) és Budapesten vezetett sétát is szervezünk. A tervezett utazásokat csak abban az esetben fogjuk megvalósítani, ha ezt az egyetemi '"jogszabályok" és külső feltételek is biztonságosan lehetővé teszik. Témától és kutatási módszertantól függően a kutatás az utazás elmaradása esetén is lehetséges.

A tantárgy keretében folyó munkához a tanszék szervezésén kívül eső, más utazások tapasztalatait is fel lehet használni. Ilyen, utazás lehet a MILÁNÓ-ba tervezett, önszerveződő, önköltséges tanulmányút.

Urbanisztikai kutatás témáit támogató, önköltséges tanulmányutak:


BÉCS_2020. szeptember 12.

BRNO_2020. október 9 - 10 - 11.


A külföldi utak akadályoztatása esetén egynapos belföldi tanulmányutakat szervezünk.

Veszprém, Győr