ART-RAVALÓ _ SPACE and SOCIETY _ Társadalmi integrációt segítő, alternatív (utca) színház építészet - Belépés

ART-RAVALÓ _ SPACE and SOCIETY

Társadalmi integrációt segítő, alternatív (tér-specifikus)) színház építészet

 

Az urbanisztika és az építészet területén is a tanulást hatékonyan segíti a valós helyzetek közvetlen megismerése, megértése.

Ezért ebben a félévben az Urbanisztikai kutatások tantárgy keretében részvételi kutatás jelleggel egy társadalmi integrációt elősegítő és egyben összművészeti programban lehet - építészeti, installáció építési - feladatokat végezni.

 

Erre a szabadon választható programra BME hallgatók (minden karról) jelentkezhetnek és ezen keresztül részt vehetnek egy társadalmi integrációt segítő alternatív (tér-specifikus) színház üzenetének kitalálásában, szervezésében, díszlettervezésben, -építésben.

Az Urbanisztikai kutatások BMEEPUI 0815 tantárgyon keresztül , de ezen kereteken kívül is. pl.  Tudományos Diákkör (TDK), támogatjuk az ART-RAVALÓ program társadalmi céljait

https://artravalo.com/hu/

 

A tantárgy és az ART-RAVALÓ közös programjába a jelentkezők különböző, az alábbiak szerint kifejtett indíttatásból kapcsolódhatnak.

1. ART-RAVALÓ színjátszási szerepre vállalkozók a továbbtanulásra vagy egyszerűen az önálló életre készülő, állami gondoskodásból frissen kikerültek lehetnekElsősorban nekik, - a családi háttértámogatás nélküli fiataloknak - kíván - a pozitív és reális önértékeléssel, az azonos korosztályok elérhető minta adásával és pozitív odafigyeléssel - segíteni ez a program. 

A BME hallgatókkal együtt igyekszünk segíteni, részt venni az önálló hétköznapi ritmus felvételét, a beilleszkedést, a tanulás, a továbbtanulás lehetőségeinek a megismerését. (Ők minden nap, munkaidőben találkoznak.) 
2. ART-RAVALÓ_SOCIETY: Erre a feladatra külön, egyénileg vállalkozó BME hallgatók önállóan, szabadon választható módon jelentkeznek. Gyakorlat alkalmazásával segítik a felzárkóztatási feladatokat, tanulják a módszereket. Ebbe a kategóriába jelentkezők jellemzően heti 1 alkalommal,  valamelyik munkanap 9 és 13 óra között, 2x45 perc  vehetnek részt az ART-RAVALÓ színházművészeti foglalkozásán. A program gerincét jelentő csapathoz tehát munkaidőben lehet csatlakozni, egyéni egyeztetés után szerepet vállalni.

 

3. ART-RAVALÓ-SPACE: BME építészhallgatók alapvetően a színjátszási tér, művi környezet közös tervezésében és megvalósításában kapnak szerepet. Ebben a csapatban szeptembertől jellemzően heti 1 tanórán (2x45 perc) ( további egyeztetés után rögzített, de vélhetően hétfő 16 órától lenne (ez az időpont változtatható).

Az előző, fent körülírt két csapattal közösen hozzák létre a díszlet koncepcióit. Közös megbeszélések, ötletelések alapján otthoni felkészüléssel kidolgozzák, a közös döntésekre előkészítik javaslataikat. A közös javaslatok realitását a program szakemberei rövid konzultációkkal irányítják, segítik.


A tervezési program az oktatási félévhez (szeptembertől december elejéig) igazodik és az alábbi célok valósulhatnak meg:

A. Az aktuális előadásra történő elméleti felkészülésként közös vagy egyéni tanulmányok születhetnek a térspecifikus színház társadalmi szerepe, a városi külső terek művészet, mint településfejlesztési eszköz témakörben. Ezeket a tanulmányokat az egyetemi önképzőkörök seregszemléjén lehet (nem kötelező) bemutatni (november 12.) Ezeknek a fakultatív munkarészeknek a konzulenseiként szívesen vesszük az ART-RAVALÓ eredeti szakembereit is, de ez nem befolyásolhatja az eredeti program menetrendjét. Ennek a munkarésznek jellemzően nincs költségvetése, anyagköltsége. Csak tantárgyon kívüli hallgatók önképző módon készíthetik.  Azoknak külön (oktatási rendszeren kívül) segítünk, akik ezt a témát TDK dolgozatként szeretnék feldolgozni az itt tanultakat, tapasztalataikat.

 

A kurzus témája egy művészeti tevékenység környezetének megtervezése. A fiatalok 4 fős csoportokba rendeződve azon gondolkodnak, hogy hogyan lehet egy helyszínt használni művészeti tevékenységre. Legelső feladatként (szept 14.) egy egy- másfél órás séta során csoportokba rendeződve kell egy helyszínt találniuk, közösen átgondolni, hogy azt hogyan használnák fel egy művészeti tevékenységre: milyen tevékenységre, mi kell hozzá, honnan szednék támogatást, ki a közönség, stb. Ez lenne a fő kérdéskör-motívum, ami áthelyeződne mindig más-más helyszínre, és egyre részletesebb ötleteléssel egyre jobban kibontva a kérdést. Ha egy csoportnak nagyon jó ötlete születne, akkor akár valóságban próbáljuk megvalósítatni pl. Kutatók éjszakája. 

 MENETREND

időpont

program

hely

felelős

1

2020. 09.07. hétfő 16:15-18:00

közös találkozó, ismerkedés, tanévnyitó (Imre vezeti)

Műszaki Egyetem kertje

VI;SM

2

2020. 09.14. hétfő 16:15-18:00

közös városi séta, helyszínre vonatkozó játékos feladat csoportokra osztva, ennek átbeszélése a végén, csoportfeladat kiosztása

Márc 15 tér

 VI

3

2020. 09.21. hétfő 16:15-18:00

csoportfeladat átbeszélése konzultáció keretében

BME

 VI

4

2020. 10.06. hétfő 08-11

BME hallgatók fogadása az ART-RAVALÓ csoportban (max 10 fő)

Kesztyűgyár

SM

5

2020. 10.12. hétfő 16:15-18:00

csoportfeladat átbeszélése konzultáció keretében, koncepció részletesebb felvázolása

BME

 VI

6

2020. 10.21. szerda vagy 22. csütörtök 15:00 (vázlattervi hét)

tervbemutatások

BME

VI;SM

7

2020.10.27

BME hallgatók fogadása az ART-RAVALÓ csoportban (max 10 fő)

Kesztyűgyár

SM

8

2020. 11.10. kedd 9-11

BME hallgatók fogadása az ART-RAVALÓ csoportban (max 10 fő)

Kesztyűgyár

SM

9

2020.11.12. csütörtök 

TDK előadások meghallgatása (fakultatív)

BME

 

10

2020. 11.24. kedd 9-11

BME hallgatók fogadása az ART-RAVALÓ csoportban (max 10 fő)

Kesztyűgyár

SM

11

2020.11.27. péntek

Kutatók éjszakáján esetleg kiállításmegnyitóra kis performance

 

VI;SM


B.  A februári előadást előkészítő kisebb, (fakultatív jelleggel) próba megjelenésként építész vagy más BME kar hallgatói korábban elkészült terveinek a kiállítását megnyitó, 5-10 perces előadás installációjának kitalálása a Kutatók Éjszakája alkalmára (november 27.)) Ennek a díszletnek a költségeire a BME hallgatói önállóan pályáznak, ha ezt a programot vállalják, magukénak tartják.

Ebben az esetben az oktató szakértőknek elsősorban konzultációs feladata van. A növendékek, hallgatók a megvalósításért is közösen felelnek.


C. Fő célként az ART-RAVALÓ februári előadását segítő díszlettervezési feladatokat, a fent leírt módon segítik. Ebben az esetben az eredeti díszlettervező szakértőnek vétójoga van. Eredeti felelősségi köre nem változik, de döntéseiben támaszkodik a hallgatói, növendéki javaslatokra. Ebben az esetben is cél lehet, hogy lehetőség szerint a legtöbb döntést a növendékek hozzák meg és önkéntes, "építőtáboros" keretekkel (oktatáson kívül) segítsék a fizikai megvalósítást is. 

A BME hallgatók munkáját a programban nem tudják munkadíjjal honorálni, erre a projektben nincs keret. Ezt a munkát egy önkéntes tapasztalatszerzésnek lehet tekinteni. A munka jellegétől függően erről munkahelyi gyakorlat igazolást ad az ART-RAVALÓ program vezetése.

 

D. Az eredetiek mellett távoli, fakultatív cél is lehet, hogy a növendékek, hallgatók közös csapatot alkotva később önállóan is képesek legyenek a közösségeikben üzenetek megfogalmazni, előadni. Ilyen hely lehet a BME hallgatók által két éve (2019 óta) támogatott (több Duna melletti városban megrendezett, a nyári turisztikai szezont nyitó) nemzetközi Duna-nap (ok). Ilyen alkalom lesz pl. 2021. július eleje is. Ezek megvalósításáról később lehet a településekkel egyeztetni.

 

Ebben a közös programban tehát alapvetően az egyének fejlesztése, fejlődése a cél, és ennek eszköze - a társadalmi érintkezés egyik különleges területe - a színházi előadásra történő, több helyzetből jövők önkéntes, közös felkészülése.

A színjátszási tér tervezésével az egyetemisták a környezetalakítás alternatív, ideiglenes, intenzív formáival foglalkoznak. Melyekkel érvényes üzeneteket fogalmazhatnak meg az aktuális társadalmi és környezeti problémákra.

Végül a szerzett tapasztalatokat zárásként minden hallgató röviden írásban, vagy filmmel digitális felületen összegzi.


oktatók: Varga Imre építész, Schermann Márta ART-RAVALÓ művészeti vezető és tematika szerint meghívott előadók

információ: vizurb@gmail.com

Utolsó módosítás: 2020. augusztus 25., kedd, 11:29