A történelem forrásai és segédtudományai III.


 • A TÖRTÉNELEM FORRÁSAI ÉS SEGÉDTUDOMÁNYAI 3 – BMEEPET3S27 (MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM)  Előadó: Dr. Kenyeres István

  Követelmény: gyakorlati jegy

   

  Forrásgyűjtés helyei – Levéltárak

  1.       A magyarországi levéltárak típusai;

  2.       A levéltári anyag jellege, csoportjai; a levéltári anyag rendje: regisztratúrák, gyűjtemények;

  3.       A levéltári kutatás segédletei (levéltári leltárak, repertóriumok, fondjegyzékek; archontológiák, paleográfiai segédkönyvek, szótárak).

  4.       A történeti források

  A forrás és a feldolgozás; a forrás és a szépirodalom; levéltári forrás – forráskiadvány; forráskritika – tudományos bírálat;

  5.       A források csoportosítása és a források jellemzőinek áttekintő ismerete.