Részletképzés és kompozíció 1. - BMEEPKO0895


 • Részletképzés és Kompozíció 1. BMEEPK00895

  Tárgyfelelős: Karácsony Tamás
  Előadó: Karácsony Tamás
  A tárgy kimérete: gyakorlat/3 kredit
  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy az építészmérnök-­képzés egyik legfontosabb tervezési tárgyához, a komplex tervezéshez kapcsolódik. Az első félévet követően tágítjuk a kereteket: a kompozíciót a társművészetek területéről átemelt ismeretanyag gazdagíthatja, míg a részletek alakításánál a technika, a technológia szerepét járjuk körbe. Célunk a mind mélyebb megismerés: kapcsolatteremtés a kultúrát formálók és az anyagot megmunkálók táborával. Ennek szellemében az elmélet és a gyakorlat is határozottabban összezár: konkrét tervezési munka segíti modellezni az alkotói folyamatot, amely kötődik a komplex tervezési félév témaköreihez. Elmerülhetünk a megismerés folyamatában (a helyszín, a szereplők, az alkotótársak megismerésében) a kompozíciót alakító ismeretek leképezésében és a csomópontképzés gyakorlatias tételeiben (anyagválasztás, formálás, kapcsolatok)

   

  Jelszavunk a mértéktartó innováció, mely a válságokat követő időszakok célravezető magatartása. Meghatározóvá válik az anyagi erőforrások takarékos beosztása, a tervezési programok a változó használatokhoz történő gondos igazítása, a természeti és társadalmi környezethez való viszonyunk újrafogalmazása. Szakmai életünk mindennapjait (a koncepcióalkotástól a részletképzésig)  a mértéktarás és az innováció kell átjárja!

  Ismerkedünk elődeink  gyakorlatával, Gio Ponti, Nervi, a hatvanas-hetvenes évek magyar ipari építészetének példáival.

  De fontosak és tanulságosak a társművészetek reakciói is! A mostani válság idején miképp reagál a beszűkült lehetőségekre a zenész, a színész, a képzőművész és mindazok, akiknek lételeme a nyilvánosság előtti fellépés, megmutatkozás.

  Így integráljuk kutatómunkánkba stúdióink kiemelt hívószavait: emlékezet, fenntarthatóság, innováció.