Digitális ábrázolás
A CAD rendszerek elméleti és gyakorlati bemutatása. Az épí­té­szeti gya­kor­latot elő­ké­szítő síkbeli és tér­beli szer­kesz­tések, építve a geometriai, épí­té­szet­tör­téneti, épület­szer­kezeti, sta­ti­kai alap­isme­re­tekre. A számí­tógépes terv­doku­men­tá­ció-ké­szítés alap­jainak meg­ismer­te­tése.