A műemlékvédelem gyakorlata I. - BMEEPET1S29


 • A MŰEMLÉKVÉDELEM GYAKORLATA 1 – BMEEPET1S29 (MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM)


  Előadó: Fejérdy Tamás
  Követelmény: gyakorlati jegy 

  1.       Fogalomtisztázások

  Műemlékvédelem – műemlék-helyreállítás. Egyedi és területi védelem, műemlékek környezete és a helyi védelem összefüggései. Ingó és ingatlan kulturális örökség. Az épített örökség és a természetvédelem, kultúrtájak, temetők

  2.       Műemléki értékek számbavételének és nyilvántartásának feladatai és módszerei

  Történeti áttekintés, nemzeti és nemzetközi tapasztalatok. Európai "fiche minimum". Tartalmi és informatikai kérdések. Adatgyűjtési és feldolgozási feladatok, megoldások. Példa: European Heritage Network = „HEREIN” (www.european-heritage.net)

  3.       Jogszabályok szerepe és alkalmazása

  Műemléki törvények (történeti áttekintésben), jogszabályok lehetséges szerepének elemzése, konkrét gyakorlati példák - a magyar törvények elemzése nyomán, nemzetközi kitekintés

  4.       Az épített örökség intézményei

  Az állami irányításban, hatósági intézmények, tulajdonosi intézmények, a műemlékgondozás és a műemlékhelyreállítás intézményei, egyéb intézmények (bíróság, ügyészség, stb.) szerepe. Szakmai területek: műemlékvédelem, építésügy, urbanisztika. Kamarák és szakmai szövetségek. Gazdasági szervezetek, non-profit szervezetek

  5.       Partnerség a műemlékvédelemben

  Tulajdonosok, civil szervezetek, egyesületek és alapítványok. Az egyházak szerepe az örökségvédelemben, elvárások-lehetőségek, egyházi szabályzatok ("Pastor Bonus")