A kertépítészet elmélete és története - BMEEPET2S22


 • A KERTÉPÍTÉSZET ELMÉLETE ÉS TÖRTÉNETE - BMEEPET2S22 (MŰEMLÉKVÉDELMI SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM)


  Előadó: Tar Imola

  Követelmény: gyakorlati jegy

   

  1. Bevezetés. A kertépítészet, mint az örökségvédelem tárgya, a két diszciplína kapcsolata. A kertépítészet-történet forrásai, kapcsolódó társművészetek.

  Ókori kertek. Általános bevezetés az ókori kertalakításról, függőkertek (Mezopotámia) – a mai tetőkertek elődei; városépítészet (görög, római); első villakertek (villa romana, villa suburbana); első szakirodalmi források (építészeti vagy mezőgazdasági traktátusok része); motívum és formakincs inspiráció forrásai napjainkig.

  Középkori kertek. Az iszlám és keresztény világkép polarizáció, szerepe; bizánc, mórok; keresztényszimbolika; írásos források, ikonográfia; középkori városépítészet; kolostorkertek, hortus conclusus, várkertek – kerti elemek; magyar vonatkozások.

  1.       Reneszánsz és barokk kertek.

  A reneszánsz kertépítészet születése Itáliában és elterjedése Európában; írásos források, teoretikusok; téralakítás, jellemző kerti építmények, stílusjegyek, téralakító elemek; magyarországi példák.

           A barokk kertépítészet születése Franciaországban és elterjedése Európában; téralakítás, jellemző építmények, stílusjegyek, téralakító elemek; traktátusok; magyarországi példák.

  2.       Tájképi kertek.

  A tájképi kertépítészet születése Angliában, szellemi háttér, teoretikusok, irányzatok, a stílus elterjedése Európában; téralakítás; jellemző építmények; stílusjegyek; téralakító elemek; magyarországi példák.

  3.       Kertépítészet a XIX. század végén.

  A historizmus – előzmények; európai és magyarországi példák; téralakító elemek és stílusjegyek; nagyvárosi problémák – kertvárosok, közparkok (európai és magyarországi példák)

  4.       XX. századi kertépítészet

  A századforduló kertépítészete – Arts and Crafts, Art Deco; hazai villakertek; modern Bauhaus (magánkertek előretörése) posztmodern (közparkok) és kortárs irányzatok.