Épületszerkezettan 2 Tehetséggondozó Tantárgy - BMEEPES0302


 • ÉPSZERK2+ - BMEEPES0302


  Tárgyelőadó Dr. Dobszay Gergely, Laczkovics János
  Évfolyamfelelős Németh Csaba, Heincz Dániel
  Kreditpont értéke 2
  A tárgy kimérete heti
  Teljesítményértékelés típusa félévközi jegy

  A tárgy célja a tehetséggondozás, a kötelező képzés Épületszerkezatta 2. tematikája iránt fokozottabban érdeklődő hallgatók számára az időkiméret hiányában kimaradó elméleti és gyakorlati témák körében, az egyéni gyakorlati tervfeladatok gördülékenyebb és magasabb színvonalú teljesítése céljából. Tematikája az épületek alapozása és alépítményi szigetelései, valamint a magastetők szerkezetei, a tetőfedések és tetőtérbeépítések témaköreit öleli fel. A tantárgy kurzusain sor kerül az Épületszerkezettan 2. előadásait kiegészítő, elméleti illetve rendszerező jellegű további előadásokra, további szerkesztő gyakorlatokra és a féléves tervfeladatokat kiegészítő gyakorlati feladatokra és az ahhoz szükséges konzultációkra.

  A tantárgy felvehető az Épületszerkezettan 2. tantárggyal párhuzamosan, vagy annak elvégzése után, kiegészítéseképpen tehetséggondozás céljából. A gyakorlati feladatok ettől függően a korábbi vagy az aktuális tervfeladathoz kapcsolódva, olyan érdekes többlet munkarészeket jelenthetnek (nem szokványos részletek), amelyek az alaptantárgyba nem férnek bele. A tantárgy keretében mód van az alaptantárgy kurzusaihoz képest gyakoribb, elmélyültebb konzultációra is.