Épületszerkezetek transzportfolyamatai I. - BMEEPES0650


 • ÉPÜLETEK TRANSZPORTFOLYAMATAI 1. - BMEEPES0650


  Előadó: Dr. Bakonyi Dániel

  Tantárgyfelelős neve: Dr. Dobszay Gergely

  A tantárgy kimérete: heti 2 óra

  Követelmény: félévközi jegy


  A tantárgy keretében a hallgatók különféle hővezetési feladatok során ismerkednek meg a transzportfolyamatok modellezésének matematikai és fizikai alapjaival, és az egyenletrendszerek megoldásához szükséges numerikus módszerekkel (véges differencia és véges térfogat módszerek).