Építészeti alapismeretek - BMEEPIP0900 • Az ember tere - építészeti alapismeretek

  Az előadásokon az építészet történetének fontosabb állomásait foglaljuk össze. A legkorábbi időktől napjaink lehetséges jövőképeit is felvillantva mutatjuk be a témát a legújabb kutatási eredmények és publikációk alapján. Korszerű vizuális oktatási anyaggal, virtuális rekonstrukciókkal, forrásokkal illusztráljuk a gondosan válogatott szakirodalommal is alátámasztott fejezeteket, közben párhuzamos kitekintéseket is teszünk a kortárs folyamatok, "párhuzamos világok" megismerésére. Az egyes történeti korokra jellemző szempontrendszer szerint tárgyaljuk a kiválasztott építészeti emlékeket, pl. monumentalitás, anyagszerűség, szerkesztettség, organikusság, kompozíció stb, így kívánjuk bemutatni az építészet alapvetéseit a tantárgy keretében. Külön kitérünk az adott korban fontos inspiráló faktorokra, úgymint az egyház, a vallás, az uralkodó, vagy éppen a diktatórikus berendezkedés determináló szerepére.
  A tárgyalásmód nagy hangsúlyt fektet a téralkotási készségek és szándékok fejlődésének bemutatására, az invenció, a korszellem és zsenialitás kiemelt elemzésére. Az egyes korokban, kultúrákban megjelenő ugrásszerű fejlődés lehetséges alapjait, majd ezek későbbi, meghatározó következményeit is tárgyaljuk, kitérve az építészettörténet sajátosan ciklikus, némelykor archaizáló, máskor előremutató karakterére.
  A tér, mint a világmindenség egy anyaggal és szerkezettel körülhatárolt része spirituális értelemben is analizálható. Az adott kor világképe, a világmindenség egyfajta modellje tükröződik a szakrális, és sokszor a profán építészet emlékein is.
  Fontos különbséget tenni a funkcionális igényekből fakadó, a peremfeltételeknek megfelelni tudó építészeti - pl. mérnöki - alkotások, valamint a szellemi-eszmei többletet is nyújtó művészi igényű, mondhatni monumentális alkotások között.
  Az előadássorozat kötelező a GTK Műszaki Menedzser szakán, azonban ajánljuk építész- és építőmérnök hallgatók figyelmébe is.