Tanszéki terv ME IP - BMEEPIPM111


 • TANSZÉKI TERV ME IP - BMEEPIPM111

  Oktatók: Helfrich Szabolcs DLA, Fábián Gábor DLA, Nagy Iván DLA, Szabó Dávid DLA, Szécsi Zoltán DLA, Terbe Rita DLA

  Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA

  A tantárgy kimérete: gyakorlat, 8 kredit

  Követelmény: részvétel a gyakorlatokon, féléves terv beadása

  Tantárgy rövid leírása: 

  Az MSC TT3 tárgy keretein belül a 2022-es év őszi tervezési feladatának három választható helyszíne lesz. Az alapfunkció – ideális munkahely - minden esetben azonos, de három teljesen eltérő kontextusban kell ugyanazt elhelyezni, (city, intermediate zone, countryside), és a kapcsolódó építészeti kérdéseket és lehetőségeket vizsgálni. A tervezési feladatokat ezért elsősorban a kontextus fogja megkülönböztetni az eltérő szituációknak és építési helyeknek megfelelően, amelyek Mogyoródon, Fóton és Budapesten, a VII. kerületben lesznek. Elvárás, hogy megszülető öko- és energiatudatos épületek a lehető legtöbb szálon kapcsolódjanak be a település életébe. A különböző telkekre kerülő egységek a hallgatók által véglegesített programoknak megfelelően eltérhetnek egymástól, a funkcionális programok módosíthatók és kombinálhatók. A meglévő összetett környezet analizálása, az összefüggések megértése kiemelten fontos része a feladatnak. A tervezendő épületek alapterülete nagyságrendileg nettó 6-800 m2 körüli. A félév a tervezési helyszínek ismertetésével indul, majd a tágabb kontextust is részletesen ismertető előadásokkal folytatódik.

  A helyszínre vonatkozó letölthető anyagok a SPECIALIZÁCIÓS TERVEZÉSI TÁRGY IP - BMEEPIPQ711 tantárgy moodle felületén találhatóak.

  A félév teljesítésének feltétele a félév közben folyamatos, aktív tervezési konzultációs részvétel, az előírt félévközi beadandó munkarészek határidőre történő teljesítése, valamint a  féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves terv értékelésével, gyakorlati jeggyel zárul.