Tanszéki terv ME IP - BMEEPIPM111


 • TANSZÉKI TERV ME IP - BMEEPIPM111

  Oktatók: Helfrich Szabolcs DLA, Fábián Gábor DLA, Nagy Iván DLA, Szabó Dávid DLA, Szécsi Zoltán DLA, Terbe Rita DLA

  Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA

  A tantárgy kimérete: gyakorlat, 8 kredit

  Követelmény: részvétel a gyakorlatokon, féléves terv beadása

  Tantárgy rövid leírása: A TT3 a tervezési szakirány kötelező, önálló tervezési tárgya, tanszékünkön egy-egy tematikus év részeként, melynek keretében a TT1, TT2 és TT3 tárgyak önállóságuk mellett egymáshoz is kapcsolódnak. A korábbi témák (hibrid épületek, tanulási tér és táj) után a most futó tematikus év hívószava a több jelentésű "reclaim". Felhagyott ipari és közlekedési területeket, infrastruktúrákat vizsgálunk, és az elemzések alapján javaslatokat dolgozunk ki, az újrahasznosítás mellett teret adva a gyógyító stratégiáknak, vagy az un. "rendezett visszavonulás" lehetőségének. A féléves tervezési tárgy keretében a hallgatók nem csak kipróbálják, megismerik az összetettebb tervezési feladatok tervezési módszertanát, hanem megismerkednek a témához kapcsolódó építészetelméleti és társadalomtudomámyi írásokkal is. A tervváltozatok készítését, majd a végleges tervváltozat kidolgozását komplex, nem csak az épített környezetre kiterjedő analízis előzi meg, közös programalkotás keretében. A tervezési félév felkészíti a hallgatókat az ezt követő Komplex 1, és 2 félévekre.

  A félév teljesítésének feltétele a félév közben folyamatos, aktív tervezési konzultációs részvétel, az előírt félévközi beadandó munkarészek határidőre történő teljesítése, valamint a  féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves terv értékelésével, gyakorlati jeggyel zárul.