Tanszéki gyakorlat 1M IP - BMEEPIPM1TG


 • TANSZÉKI GYAKORLAT 1M IP - BMEEPIPM1TG


  Tantárgyfelelős: Vasáros Zsolt DLA
  Oktatók: Vasáros Zsolt DLA
  Kreditpont értéke:  6 kredit
  Követelmény:  Feladatbeadás

  RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:

  Az ’MSc Komplex tervezés 1’ tantárggyal párhuzamosan felvehető gyakorlati tantárgy. A koncepció szerint a gyakorlat keretében a Komplex tervhez kapcsolódó specifikus, az adott tervezési folyamathoz kapcsolódó, azt segítő, de önmagában is értelmezhető munkarész kell készüljön. A pontos tartalmát és az elvárásokat a tanszékek, illetve a tantárgy konzultálásába bevont oktatók határozzák meg az adott félévi komplex tervezési feladatokhoz illeszkedően, de az általános célkitűzésekkel összhangban.

  A feladat elmélyülhet a tervezés valamely, már a komplex követelményeken túlmutató részterületének feltárásán, ugyanakkor lehet elemző-analizáló jellegű, amely tanulmánnyal, illetve kutatási karakterű, tudományos igényű dokumentációval zárul. Elképzelhető, hogy a Tanszéki gyakorlat 1. kapcsán kidolgozott munkarész a következő félévben továbbgondolásra kerül, de új típusú és/vagy tartalmú feladat is választható. Mindkét félév kapcsán a feladatok tekintetében az életszerűség szem előtt tartása mellett az egy-egy félév alatt elvárható és egyetemi szintű eredményt kell megcélozni.

  A konzultációk és a szakirodalmi feldolgozás (a TVSZ vonatkozó szabályainak betartása mellett) személyes oktatói konzultáció segítségével a hallgató önálló kutatómunkával készíti.