Komplex tervezés 2M IP - BMEEPIPM2KX


 • KOMPLEX TERVEZÉS 2M IP - BMEEPIPM2KX

  Oktatók: Árva József DLA, Bartók István DLA, Fábián Gábor DLA, Nagy Iván DLA, Péterffy Miklós, Sági Gergely, Szabó Dávid DLA, Szécsi Zoltán DLA, Terbe Rita DLA, Vasáros Zsolt DLA

  Tárgyfelelős: Bartók István DLA
  A tantárgy kimérete: 10 kredit, heti 2 konzultációs alkalom
  Követelmény: Tervbeadás

  A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex II. során célunk egy kivitelezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat lényegi tartalmi és műszaki elemekre koncentráló modellezése. A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által a Komplex I. keretében terv alapján kell elkészíteni a létesítmény terveit 1:50-es (illetve az adott feladatrészhez igazodó) léptékben és részletezettségben folyamatos társtanszéki konzultációval az alábbiak szerint.


  Az osztatlan képzés komplex feladatához képest lényegi különbség az építészeti programalkotásban, illetve az MSc képzés során megtanult ismeretek/készségek alkalmazásában jelentkezhet.