Tanszéki terv 3. - BMEEPIPT711


 • TANSZÉKI TERVEZÉS 3. - BMEEPIPT711


  Oktatók: Árva József DLA, Bartók István DLA, Nagy Iván DLA, Péterffy Miklós, Sági Gergely, Szabó Dávid DLA

  Tárgyfelelős: Nagy Iván DLA

  A tantárgy kimérete: gyakorlat, 8 kredit

  Követelmény: részvétel a gyakorlatokon, féléves terv beadása

  Tantárgy rövid leírása: A TT3 a tervezési szakirány kötelező, önálló tervezési tárgya. Tanszékünkön 3 un. tematikus év után (hibrid épületek, tanulási tér és táj, reclaim), amikor a TT1, TT2 és TT3 tárgyak önállóságuk mellett egymáshoz is kapcsolódtak, idén a TT3 önállóan a "periféria" építészetét kutatja. A tervezési helyszínünk egy Hargita-megyei falu, Homoródszentpál lesz, amely nagyjából Románia közepén fekszik, mégis periferiális helyzetben van, és volt korábban is, amikor a római limes vonala húzódott itt.  A féléves tervezési tárgy keretében a hallgatók nem csak kipróbálják, megismerik az összetettebb tervezési feladatok tervezési módszertanát, hanem vendégelőadók segítségével megismerkednek a környék népi építészetével és kultúrtörténetével, az itt folyó régészeti kutatásokkal, és Erdély kortárs építészetével is. A tervváltozatok készítését, majd a végleges tervváltozat kidolgozását komplex, nem csak az épített környezetre kiterjedő analízis előzi meg, közös programalkotás keretében. A tervezési félév felkészíti a hallgatókat az ezt követő Komplex 1, és 2 félévekre.

  A félév teljesítésének feltétele a félév közben folyamatos, aktív tervezési konzultációs részvétel, az előírt félévközi beadandó munkarészek határidőre történő teljesítése, valamint a  féléves terv határidőre történő beadása. A tárgy a féléves terv értékelésével, gyakorlati jeggyel zárul.