Komplex 1 T - BMEEPIPT811


 • KOMPLEX TERVEZÉS 1 T - BMEEPIPT811


  Oktatók: Árva József DLA, Bartók István DLA, Fábián Gábor DLA, Nagy Iván DLA, Péterffy Miklós, Sági Gergely, Szabó Dávid DLA, Szécsi Zoltán DLA, Terbe Rita DLA, Vasáros Zsolt DLA
  Tárgyfelelős: Bartók István DLA
  A tantárgy kimérete: 10 kredit, heti 2 konzultációs alkalom
  Követelmény: Tervbeadás

  A Komplex tervezési kurzus két félévre tagozódik, a Komplex I. keretében a tervet építési engedélyezési terv szinten kell feldolgozni, a Komplex II. alatt a terv részletes műszaki feldolgozására kerül sor. A Komplex I. során célunk egy engedélyezési szintű terv készítése és az ahhoz vezető folyamat több szempontú, a lényegi tartalmi és műszaki-formai elemekre koncentráló modellezése.

  A tervezési folyamat a hallgató önálló munkájával, a tanszék által biztosított konzulensek közreműködésével valósul meg. A tervezést konzultáció, nyilvános bemutatás és kritika, továbbá műhelymunka, beszélgetés segíti. A hallgató által választott és feldolgozott, a tanszék által jóváhagyott tervezési program alapján el kell készíteni a létesítmény terveit 1:100-as léptékben és részletezettségben, a kiadott vagy a hallgató által keresett és választott helyszínre folyamatos társtanszéki konzultációval.