Belső terek építészete - BMEEPKO0905


 • Belső terek építészete - BMEEPKO0905

  tárgyfelelős és előadó: Major György DLA
  a tárgy kimérete: heti 2 óra előadás
  kreditpont értéke: 2
  követelmény: félévközi jegy

  tematika, ütemterv 2020/21 ősz

  TEAMS link

  a tárgy célja:

  A tárgy egyik célja az építészeti tervezésben a belső terek alakításának fontosságát kiemelni és tudatosítani a használhatóságon túl az építészeti térképzés összetett dimenzióinak megismerését, felismerését és tudatos alkalmazását. Erre a tárgy keretében a pályázat és a vizsga tervezési feladata szolgál gyakorlási lehetőségül. A másik cél azoknak az eszközöknek a vizsgálata, használatuk módjának megismerése, amelyek a térképzés során rendelkezésünkre állnak. Valamint annak a tudatosítása, hogy minden építészeti tér valamely használat igényével készül, a használati módok ismeretének bővítése. Ezért az előadások részben elméleti, részben gyakorlati tematikát takarnak, egymást válva általánosabb elvi megfontolások konkrét példák bemutatásával, elemzésével. Tervezés elméleti ismeretek tervezési praktikum adataival párhuzamba állítva. A tanszéki oktatókon túl meghívott előadók, valamint a pályázati szponzorok bemutatkozása szélesítik a ismeretek körét.