Térkompozíció - BMEEPKOA101


  • TÉRKOMPOZÍCIÓ - BMEEPKOA101


     (Carel Visser, Betonszobor, Hága, 1966) 

    A térkompozíció az első év első félévének kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése. A feladatok lényegében apropók, a hallgatók tulajdonképpen a formálási feladatokon keresztül absztrakt térképzési feladatok megoldását végzik. A megoldások alatt és azok részletes értékelése során megismerik az építészeti tér alapfogalmait, az épített terek alaptípusait, az építészeti ábrázolás és modellezés alapjait. Fontos még, hogy a hallgatók számára érthetővé váljon a koncepció fogalma és annak következetes kifejtése. Az így megszerzett ismeretek a további építészeti tervezéshez nyújtanak segítséget.

    A tárgy első évfolyam első félévben van, így az első találkozást jelenti az építészettel. A foglalkozások tizenkét, egyenként kb. 18-20 fős csoportokban folynak, a csoportokat vezető oktató mellett legalább 2, de inkább 3 korrektorral. A feladatok elkészítésére (a zárthelyi feladat kivételével) egy – három hét áll rendelkezésre. Az órák során a csoportok rövid bevezető előadást kapnak a következő témakörről és feladatról. Az óra gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja. Minden hallgatónak ismertetnie kell alkotását, melyet közös kiértékelés követ. Cél, hogy a hallgatók egymás munkájához is hozzászóljanak, így kialakulhasson egy sajátos alkotói műhely szellemi légköre. A kreativitás fejlesztése mellet a stúdium másik nagy feladata éppen az, hogy már a kezdetek kezdetén érzékeltesse az építész munkájának közösségi jellegét, az egymásra épülés, egymásból építkezés, fontosságát, a különböző vélemények ütköztetésének és ötvözésének szerepét. Éppen ezért a tervezési kurzusokban megszokott személyre szóló, hagyományosan négyszemközti korrekció szerepe jóval kisebb.

    A féléves munka értékelése pontozás alapján történik. Minden részfeladat – otthoni feladat és zárthelyi gyakorlat – a csoportvezető oktató által előre meghatározott és a hallgatóknak ismertetett szempont(ok) alapján kerül pontozásra. Ezen kívül bónusz pontokat lehet szerezni az órákon való aktív részvétellel, továbbá a vezető oktató által előre megadott szempontok alapján. A pontozás módszerét és részleteit, valamint az egyes jegyekhez tartozó pontértékeket a legelső órán a csoport vezető oktatója ismerteti a hallgatókkal.