Lakóépülettervezés 1 - BMEEPLAA201


 • LAKÓÉPÜLETTERVEZÉS 1

  tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA
  tárgy előadói: Babos Annamária, Dankó Zsófia DLA, Falvai Balázs DLA, Hild György DLA, Horogh Petra, Jancsó Miklós DLA, Kolossa József DLA, Máthé Dóra, Nagy Márton DLA, Török Dávid DLA, Perényi Tamás DLA, Weiszkopf András
  kreditértéke: 2
  ajánlott félév: 2
  neptun-kód: BMEEPLAA201
  előadás időpontja: szerda 12:15-14:00h

  a tárgy blogja: http://la1-lako.blogspot.com/

  teams-kód: oohg3nr

  A tárgy a lakóépületek tervezésének alapozó, elméleti tárgya, mely azonos az ötéves és a BSc képzésben. Meghirdetésének időpontja a 2. félév, felvételének előkövetelménye a Bevezetés az építészetbe című tárgy teljesítése. A tárgy célja a lakókörnyezet kialakításával, lakóépületek tervezésével, és általában a lakáskérdéssel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. Az előadássorozat a lakóházak tervezésének történeti és szellemi folyamatait mutatja be: ismerteti a lakókörnyezet és lakóépületek kialakításának történeti előzményeit, szellemi gyökereit, különös tekintettel az elmúlt század azon folyamataira, melyek napjainkban is meghatározóak a tervezési gyakorlatra. Bemutatja a lakóterek kialakításának használati és egyéb követelményeit, a beépítési módokat, az alkalmazott lakóépületfajtákat és a vonatkozó specifikus követelményeket, a szakmai gyakorlatban alkalmazott megoldások tanulságait, a lakóépületek építészeti megformálásának, esztétikai megjelenítésének problémáit valamint a lakásépítés általánosabb összefüggéseit. Az előadások a tervezéshez szükséges egzakt tudnivalókkal csak a szükséges mértékben foglalkoznak, ez utóbbiakat a tárgy tankönyvéből (dr. Bitó János: Lakóházak tervezése) kell elsajátítani. A tárgy vizsgával zárul; a vizsgakérdések egy része az előadásokhoz, a másik része a tankönyv anyagához kapcsolódik.