Lakóépülettervezés 1 - BMEEPLAA201


 • LAKÓÉPÜLETTERVEZÉS 1

  tárgyfelelős: Jancsó Miklós DLA
  tárgy oktatói: Jancsó Miklós DLA és a Tanszék minden oktatója
  kreditértéke: 2
  ajánlott félév: 2
  neptun-kód: BMEEPLAA201
  előadás időpontja: szerda 12:15-14:00h

  a tárgy blogja: http://la1-lako.blogspot.com/

  teams-kód: k32w6s9

  A tárgy a lakóépületek tervezésének alapozó, elméleti tárgya, mely azonos az ötéves és a BSc képzésben. Meghirdetésének időpontja a 2. félév, felvételének előkövetelménye a Bevezetés az építészetbe című tárgy teljesítése. A tárgy célja a lakókörnyezet kialakításával, lakóépületek tervezésével, és általában a lakáskérdéssel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. Az előadássorozat a lakóházak tervezésének történeti és szellemi folyamatait mutatja be: ismerteti a lakókörnyezet és lakóépületek kialakításának történeti előzményeit, szellemi gyökereit, különös tekintettel az elmúlt század azon folyamataira, melyek napjainkban is meghatározóak a tervezési gyakorlatra. Bemutatja a lakóterek kialakításának használati és egyéb követelményeit, a beépítési módokat, az alkalmazott lakóépületfajtákat és a vonatkozó specifikus követelményeket, a szakmai gyakorlatban alkalmazott megoldások tanulságait, a lakóépületek építészeti megformálásának, esztétikai megjelenítésének problémáit valamint a lakásépítés általánosabb összefüggéseit. Az előadások a tervezéshez szükséges egzakt tudnivalókkal csak a szükséges mértékben foglalkoznak, ez utóbbiakat a tárgy tankönyvéből (dr. Bitó János: Lakóházak tervezése) kell elsajátítani. A tárgy vizsgával zárul; a vizsgakérdések egy része az előadásokhoz, a másik része a tankönyv anyagához kapcsolódik.