Lakóépülettervezés 2 - BMEEPLAA301


  • LAKÓÉPÜLETTERVEZÉS 2 - BMEEPLAA301

    A tárgy blogja: http://la2-lako.blogspot.com

    A lakóépületek tervezése stúdium gyakorlati tárgya, mely azonos mind az osztatlan, mind pedig a BSc képzésben. Előkövetelménye a Lakóépülettervezés 1, az Építészet alapjai, ill. az Ábrázoló geometria 1 tantárgyak teljesítése. A gyakorlatok hetenként egy alkalommal, műtermi foglalkozások, konzultációk formájában zajlanak. A tárgy központi eleme a lakás, fő célja a lakással kapcsolatos alapismeretek elsajátítása, azok gyakorlati alkalmazása, lakás és épület, illetve épület és környezet viszonyának értelmezése. A lakás, mint funkció az építészmérnöki praxisban számtalan formában jelenik meg, és nyilvánvaló, hogy még az alapeseteket sincs módunk egy félév alatt mind megtanítani – már ha a „megtanítás” mint olyan értelmezhető egyáltalán egy kreatív tevékenységre. Ezért a tárgy arra fókuszál, hogy a hallgatók tervezői szemléletét alakítsa, a funkció alapos megismerése után kifejlessze a hallgatókban a működés–térszervezés–tömegformálás komplex tervezői szemléletét. Azt szeretnénk, hogy a kurzust elvégzett hallgatók képesek legyenek mélységeiben megismerni egy funkciót – jelen esetben a „lakás”-t, majd a tervezés során igaznak ismert információk alapján önálló, szakmailag helyes, személyes döntéseket tudjanak meghozni: kevés külső segítséggel jó lakásokat tervezzenek.