Rajz és kompozíció J - Tér -Forma-Szín-Textúra - BMEEPRAQ80J


 • ISMERTETŐ

  BMEEPRAQ8OJ
  képzés: osztatlan és MSc képzés (ÉPK)
  jellege: kötelező tárgy, gyakorlat
  kimérete: 2 kredit
  tárgyfelelős: Tari Gábor PhD egyetemi docens


  CÉLOK
  A cél olyan kísérleti plasztikai modellező gyakorlat létrehozása, ami az eddigi tanszéki modell-feladatoktól közelebb áll a későbbi valós építészeti megbízásokhoz. Kissé kevéssé képzőművészetibb jellegű és aminek az esztétikai, kompozíciós, ritmikai tapasztalatait könnyebb visszacsatolni várható építészeti megbízások újszerűbb kompozíciós megoldásaihoz is a majdani, valós tervezői praxisban. Besorolásukat tekintve ezek az elkészítendő modellek is még a képzőművészet határterületein mozognak, nem építészeti makettek, még nem reális épületek másai, több és általánosabb lehetőséget tartogatnak mint egy bizonyos tervezendő épület modellje. Viszont tudatosan járják körül a vizuális nyelv kategóriáit, az építészeti gondolati kifejezés lehetőségeit, kompozíciós hatótényezőket és módszereket. A kurzus újdonsága még a színezett és esetlegesen textúrált felületekkel megoldott modellek témája, mely eddig igen ritkán szerepelt a kínálatunkban. Feltehetjük azt a kérdést is, mikor lehet sokszínű a kortárs épület és milyen anyagokat hogyan színezhetünk? Lehet-e tökéletes korunk építészete a színek nélkül? A kurzus elméleti háttere egy hosszabb lélegzetű formaelméleti PPT előadás formájában olvasható, mely az oktató több éves kutatásainak összegzése ezen a téren sok érdekes modern építészeti példával és ezekből levont tézisekkel. Idén az eddigi pusztán derékszögű rendszert gazdagítva megjelenik a sokszögű formálás is, azonban a modell elképzelt közlekedőterei és falai maradnak vízszíntes és függőleges jellegőek. Ferde síkok csak a falak oldalirányainál, tetősíkoknál, rámpáknál jelennek meg. Ez a fajta formaelméleti kibővítés bizonyos fokig a kieső " Folding " témával támadt űrt is igyekszik pótolni...

  Formaelmélettel támogatott építészeti modellező gyakorlat a művészi kompozíciós készség fejlesztésére. Megközelítési szempontok:
  • Öntőformák-formaprotézisek
  • Helyet adó-helyet kérő formák
  • Az építészeti formák különböző sűrűségei:
   - síklapú, vázszerű, nyitott és befogadó
   - és tömegesen zárt, kirekesztő formák
  • Kombinatív építészeti formák
  • A minimalista épület "arcai"  KIVONAT
  színdinamika, színrendszerek, színszabványok, színharmónia-tan, színpreferencia, színharmónia-ellipszis, színharmónia-spirál, formatan, formaelmélet, kompozíció, egyensúly, ritmus, forma-sürüség, bevonatrendszerek, városképi hatás, Településképi-homlokzatszínezési Kézikönyv, fotóba illesztett látványterv, kiviteli színdinamikai terv, próbafestés, murális képzőművészeti alkotás, absztrakt művészet.


 • BEVEZETÉS _02. 28

  Fontos közlemény!
  Tanszéki szempontok a félév teljesítésével, értékelésével kapcsolatban:

  A félévközi beadások (időpont megjelölése később) esetében nincs külön értékelés (osztályzat vagy betűjel stb) hanem a beadás célja ez esetben csakis az előrehaladás ellenőrzése. Akik a közbenső határidőre nem teljesítik a beadást, azoknak a pótlásra a félév végéig lesz lehetőségük, de a részhatáridő után az adott blokk anyagáról konzultálni nem lehet semmilyen formában. A részhatáridő teljesítése csakis a hallgató felelőssége.

  A félév végén egységesen minden tárgy esetében a teljes félévi anyagot egy fájlba összerakva be kell adni, legkésőbb a félév végi pótbeadási határidőre. Fel kell hívni írásban a moodlben, illetve a konzultációk alalmával a figyelmet, hogy a félév végi normál leadási határidő elmulasztása, késedelmes teljesítése automatikusan pótleadássá válik, valamint arra, hogy a pótleadási határidő esetében semmilyen indok esetén sem fogjuk elfogadni az akár 1mp-es késést sem. Úgy gondolom, hogy a pótlási hét bármely napján a feladatok beadhatók, és az, hogy valaki az utolsó pillanatra hagyja a beadást, az az ő felelőssége és problémája. Összefoglalva: a félév végi pótbedadás elmulasztása automatikus félévismétléssel jár, illetve a hiányos anyag (nincs benne az összes blokk anyaga egyben, még akkor is, ha félév közben leadta) határidőre történő leadása is.

                                                                                  Molnár Csaba DLA tanszékvezető

  Irányelvek az évközi közös csoport-specifikus munkához:

  Szóbeli, egyéni kérdések, gyors korrektúra kérés a Teams-chat felületen -nézem minden nap. Egyébként a Moodle-feltöltési felületét max 2-3 naponta figyelem és egy napon belül válaszolok is minden kérdésre, értékelem is a feltöltött anyagot, nem csak órarendi óra alatt. Ha megfelelő mintának szolgáló munka beérkezik, egy újabb közös értekezlet folyamán ezeket közösen kiértékeljük, ha igénylik név nélkül.

  Minden közös eseményről előtte időben a Neptun közös üzenetek funkcióval jelzek .

                                                                              Tari Gábor PhD csoportvezető

   


 • FORMATAN I. _03 HÉT

  A Vizuális Nyelv alapelemei, a modern építészet formatani változásai a szecessziótól - napjaink építészeti trendjeiig - /PPT előadás / önállóan olvasandó!


 • FORMATAN II. ÖNÁLLÓ ANYAGGYŰJTÉS_04 HÉT

  Kérem a hallgatókat, hogy a múlt órai előadás Kompozíciós hatótényezők, és kompozíció módszerek témájában gyűjtsenek az internetről ezeket a gondolatokat jól kifejező kortárs épületeket ötletadónak!


 • FORMATAN III. _05 HÉT

   Képzőművészeti példák, melyek inspiratívek lehetnek: Gáspár György, Hetei Katalin, Konok Tamás, Nagámi, Cesar, Vincent Fecteao, Ingo Glass, Matzon Ákos, stb. munkái.
  Kérem ezekre a nevekre keressenek rá az interneten inspirációként!
  Hasznos lehet a "HARD EDGE" GEOMETRIKUS ABSZTRAKCIÓ" hívószavakra való keresés is a Pinteresten, vagy más irányadó képzőművészeti portálokon!

                                          
                                                             Matzon Ákos

                                                              Ingo Glass
                                                     Konok Tamás

   Gáspár György   Hetey katalin          Nagámi       Gáspár Gy.
                                                                                                         
                                                 "Kapocs-elem" fotósorozat

  Órai feladat: Modell-vázlatok készítése egyszerűbb próba-anyagokból /pld dipakarton/
  Helyet adó, befogadó sík és vázszerű építőelemek a "kapocs-elem" kísérletező megformálása, mely a derékszögű megközelítés mellett tartalmaz konzekvensen használt ferde síkokat is -ezzel tovább lépünk az őszi csak derékszögű tematikához képest. • "KVÁZIHÁZ" MODELLPROJEKT _06 HÉT


  Készítsünk egy olyan csak síkokból álló összekötő-kapocs-híd jellegű formát, ami jellemzően derékszögű, de konzekvensen sokszögű elemekből is állhat és rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal:

  • nem tükör-szimmetrikus, nem is féloldalas, de egyensúlyos
  • de minden nézetében és több állásában is                 
    dinamikusan egyensúlyos  formát mutat
  • egyik nézetében sem fordít hátat a szemlélőnek
  • nyitott jellegű, átlátást biztosít és képes más elemek összekapcsolására
  • több oldalán is megáll a talajon, nem borul fel

  Az elkészült forma mindenképp tartalmazzon vízszíntes /tartózkodásra is alkalmas/ felületeket, de a ferde síkjai is építészetileg használható struktúrát idézzenek, ne a design, vagy tárgyformálás más témáit. A komponálás első lépéseihez használjunk egyszerű dipa karton hajtogatásait és metszéseit! Készítsünk ennek a véglegesen vastag kartonból elkészített kis formának a legszebb nézeteiről fotósorozatot /hasonló kép bemutatva az előző óránál/!

  Legalább 4, de akár 8 egyensúlyos, de különböző nézetét kell a formának megmutatni egy képsorozatban, kedvező elrendezésben /pld 2x4 kis-kép egymás alatt/ A vastag kartonból való végleges elkészítés előtt mindenképpen konzultáljunk az itt alant feltűntetett "Évközi konzultációs leadások" mappában való feltöltéssel! A későbbiekben ez a nyitott, de részben esőtől, széltől, naptól védelmet adó elem jelenti a "kvázi-épület" természettel -a kerttel való kapcsolatát.