Alapvető mechanika - BMEEPST0101


 • Alapvető Mechanika

  Előadó: Dr. Pluzsik Anikó
  A tantárgy kimérete: gyakorlat / 2 kredit                                    

  péntek 8:15-10:00   

  Követelmény: félévközi jegy

  A tárgy felzárkóztató jellegű, elsődleges célja a problémamegoldó készség fejlesztése a középiskolai fizika (elsősorban mechanika), kisebb részben matematika (szöveges feladatok) körébe tartozó feladatok megoldásával, a szükséges elméleti ismeretek rövid összefoglalását követően. A tárgy elvégzésére a Bevezetés a Tartószerkezetek tantárgyat felvett hallgatókkal íratott szintfelmérő alapján a tanszék tesz javaslatot hiányos középiskolai felkészítés esetén.