Szerkezetek tervezése számítógéppel 1. - BMEEPST0215


 • Tantárgyfelelős: DR THER Tamás
  Előadó: DR SAJTOS István
  A tantárgy kimérete: előadás/gyakorlat, heti 2+2 óra
  Kreditpont értéke:  4 kredit


  Tárgy leírása:

  A Szerkezetek tervezése számítógéppel c. tantárgy célja a kötelező tantárgyakra építve, részletesen és rendezetten megismertetni és elmélyíteni a végeselem módszert (VEM) (amely a gépesített szerkezettervezési számítási módszerek alapja), annak alkalmazási lehetőségeit és korlátait rúdszerkezetek, lemezszerkezetek, tárcsák, stb. esetén. Ezen túl felhívni a hallgatók figyelmét az automatizált szerkezettervezési módszerekre (CAD rendszerek), amelyeknek a terméke a kiviteli terv maga. Mindezen ismeretek birtokában egy tetszőleges szerkezettervezési szoftver kezelése (önállóan is) megtanulható, és valóságos szerkezetek reális számítógépes modelljei kidolgozhatók.A tárgy által lefedett tananyag elsősorban a mindennapi szerkezettervezési problémákkal foglalkozik, érintve néhány különleges szerkezettervezési kérdést is.
   
  A tantárgy tematikája:
  • A végeselem módszer alapjai, alkalmazása rúdszerkezetek és tárcsák számítására.
  • Bevezetés: Matematikai alapok (mátrix számítás, parciális differenciálegyenletek elemei, variációs elvek elemei).
  • Mechanikai alapok (energia módszer, elmozdulás módszer).
  • A VEM elve: 1. Matematikai megközelítés, 2. Mérnöki megközelítés.
  • A VEM feladattípusai. A VEM elemcsaládjai. Konvergencia kritériumok, elem tesztek.
  • A VEM alkalmazása: 1. Rúdszerkezetek: Síkbeli szerkezetek. Térbeli szerkezetek. 2. Tárcsák.
  • Rúd és tárcsa szerkezetek összeépítése.
  • Modellezési kérdések
   
  Az oktatás módszere:
  Előadások az elméleti anyag ismertetésére. Számítógépes programok bemutatása az elmélet gyakorlatban való alkalmazásának illusztrálására. Önálló feladatok kidolgozása az ismeretek elmélyítésére (valóságos szerkezetek számítógépes modelljeinek kidolgozása, számítógépes programok alkalmazása).