Erő és forma - BMEEPST0637 • Tantárgyfelelős: DR THER Tamás
  Előadók, gyakorlatvezetők: DR VÁRKONYI Péter, DR THER Tamás
  A tantárgy kimérete: előadás/gyakorlat, heti 2 óra
  Kreditpont értéke:  2 kredit
  Követelmény: féléves jegy


  Ez a tárgy 2023-tól megszűnik, helyette az azonos nevű, 3 kredites, Rajzi és Formaismereti Tanszékkel együttműködésben induló Erő és forma - BMEEPSTQ701 tárgy indul el.


  A félév során olyan eszközöket mutatunk és használunk, amelyekkel az építészeti formálás izgalmas és szerkezetileg is helyes eredményre vezet.

  Az egyes formákat - ívek, rácsostartók, membránszerkezetek - szerkesztéssel, számítással és kísérlettel vizsgáljuk. Célunk, hogy a hallgatók merjenek és tudjanak a törzsanyag által le nem fedett területekről mintákat és megoldásokat használni a maguk tervezési feladataihoz. A tárgy felvételét a 3. félévtől, a statika tárgy teljesítését követően mindenkinek jó szívvel ajánljuk!