Fa tartószerkezetek konstruálása - BMEEPST0645


 • Fa Tartószerkezetek Konstruálása


  Tantárgyfelelős: DR THER Tamás
  Előadó: DR ARMUTH Miklós
  A tantárgy kimérete: előadás, heti 2 óra
  Kreditpont értéke:  2 kredit
  Követelmény: féléves jegy

  Ismertető:  

  A „Fa tartószerkezetek konstruálása” kötelezően választható, ill. választható műszaki tárgy. Az oktatás célja az építészeti fa tartószerkezetek konstruálási elveinek, a szerkezetek erőjátékának bemutatása. Az oktatás célja fából építhető szerkezettípusok és azok alkalmazási területének megismerése. Az egyes szerkezettípusok alkalmazási területének illusztrálása megépült példákon keresztül.

  Rövid tematika:

  • A fa társadalmi jelentősége. A fa építőipari felhasználása.
  • A fa tartószerkezetek alkalmazásának előnyei és hátrányai.
  • A fa tartószerkezetek építésének története.
  • A fa kémiai, biológiai és fizikai felépítése. A fa fizikai és szilárdságtani tulajdonságai, a faanyag nedvességtartalma.
  • Fafajták, fatermékek. A fa szilárdsági osztályba sorolása.
  • Faszerkezetek kapcsolatai: az ősi, az ács-jellegű és a mérnök-jellegű kapcsolatok.
  • Hagyományos ácsszerkezetek.
  • Gerendatartók, szelemen-rendszerek, tartórácsok.
  • Rácsos tartók.
  • Keretek, ívtartók. Csarnokok kiegészítő tartószerkezetei (szélrácsok, előtetők, végfalak stb.)
  • Kis fesztávolságú favázas épületek (gerendafalas falvázas, pillérvázas, táblás, paneles és térelemes épületek).
  • Faanyagú héjszerkezetek (álhéjak, bordás héjak, lécrácshéjak, valódi héjak).
  • Faanyagvédelem, tűzvédelem.

  Követelmények: 

  • 1 tanulmány
  • 2 db 60 pontos zárthelyi dolgozat