Bevezetés a tartószerkezet-tervezésbe - BMEEPSTA101  • Előadók: Sipos András Árpád PhD
    Tárgyfelelős: Fehér Eszter PhD
    A tantárgy kimérete: előadás / 2 kredit
    Követelmény: vizsga


    A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a tartószerkezetek tervezésének és statikai számításának legfontosabb módszereivel, a modellezés lépéseivel, az alkalmazott közelítésekkel. Bemutatjuk, hogy hogyan lehet alkalmazni a középiskolás statika ismereteket épületek vizsgálatára, külön hangsúlyt kap a tartószerkezetek viselkedésének megértése.