Tartószerkezetek modellezése - BMEEPSTA501


 • Tartószerkezetek Modellezése - BMEEPSTA501


  Előadó: Dr. Sajtos István

  Tárgyfelelős: Dr. Pluzsik Anikó

  A tantárgy kimérete: 4 előadás + 2 gyakorlat / 6 kredit

  • előadások: kedd 10:15-12:00 K250, szerda 12:15-14:00, K275
  • gyakorlatok: csütörtök 10:15-12
  Követelmény:

  • aláíráshoz - 2 sikeres zárthelyi dolgozat + 2 beadott és elfogadott házi feladat
  • tárgy teljesítéséhez - aláírás + sikeres vizsga


  A Tartószerkezetek Modellezése tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tartószerkezet-tervezés fontos lépéseivel, vizsgálati módszereivel. A hallgatók előtanulmányok során megszerzett ismeretei segítségével lehetőség nyílik az alkalmazások konkrét számpéldákon való gyakorlására. A tantárgy a Bevezetés tárggyal együtt keretbe foglalja a statikai és szilárdságtani ismereteket, lezár és összefoglal, de előre is mutat, segítséget nyújt a magasabb években választható szaktárgyak elsajátításához.