Tartószerkezetek modellezése - BMEEPSTA501


  • Tartószerkezetek Modellezése - BMEEPSTA501


    Előadó: Dr. Sajtos István
    Tárgyfelelős: Dr. Pluzsik Anikó
    A tantárgy kimérete: előadás+gyakorlat / 6 kredit                   előadások: kedd 8:15-10:00, csütörtök 10:15-12:00, K250                                                  gyakorlatok: péntek 8-10 és 10-12  Követelmény: vizsga


    A Tartószerkezetek Modellezése tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a tartószerkezet-tervezés fontos lépéseivel, vizsgálati módszereivel. A hallgatók előtanulmányok során megszerzett ismeretei segítségével lehetőség nyílik az alkalmazások konkrét számpéldákon való gyakorlására. A tantárgy a Bevezetés tárggyal együtt keretbe foglalja a statikai és szilárdságtani ismereteket, lezár és összefoglal, de előre is mutat, segítséget nyújt a magasabb években választható szaktárgyak elsajátításához.