Acél tartószerkezetek - BMEEPSTK702 • Tantárgy neve: Acél tartószerkezetek

  Tantárgy kódja: BMEEPSTK702 és BMEEPSTM301

  Kreditpont: 4, követelmény: vizsga

  Előadó: Dr. Hegyi Dezső egyetemi docens, tárgyfelelős: Dr. Vető Dániel egyetemi adjunktus

  Előadások: kedd 10:15 - 12:00, gyakorlatok: kedd 8:15 - 10:00


  Az Acél tartószerkezetek tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az acélszerkezetek speciális szilárdsági problémáival, működésével, alkalmazási területével, szokványos szerkezetek esetében a tervezés, méretezés, szerkesztés mélységéig.