Fa tartószerkezetek - BMEEPSTK703


 • Fa tartószerkezetek


  Tantárgyfelelős: DR THER Tamás
  Előadó: DR ARMUTH Miklós
  A tantárgy kimérete: előadás/gyakorlat, heti 2+2 óra
  Kreditpont értéke:  4(3) kredit
  Követelmény: vizsga (féléves jegy)


  Ismertető:

  • A faanyag kémiai és biológiai felépítése. 
  • A fa szilárdsági tulajdonságai, a faanyagok szilárdsági osztályba sorolása. 
  • A fa szilárdsági tulajdonságait befolyásoló tényezők. 
  • Faszerkezetek kapcsolatainak méretezése: az ács-jellegű, az átmenő csavaros, a gyűrűs és tárcsás kapcsolatok számítása. 
  • Központosan húzott és központosan nyomott rudak. 
  • A hajlított tartók szilárdsági és kifordulási vizsgálatai. 
  • Külpontosan húzott és külpontosan nyomott szerkezetek. 
  • A faanyag viszkózus tulajdonságai. Viszkózus anyagmodellek. 
  • Gerendák alakváltozásai. Kapcsolatok relatív elmozdulásai. Faszerkezetek alakváltozásai. Födémek lengései. 
  • Faszerkezetek méretezése tűzteherre.

  Követelmények:

  • fakultatív gyakorló feladatok (6*5 p)
  • 2 db 120 pontos zárthelyi dolgozat
  • féléves tervfeladata
  • írásbeli és szóbeli vizsga