Különleges tartószerkezetek T - BMEEPSTT601


 • KÜLÖNLEGES TARTÓSZERKEZETEK


  Tantárgyfelelős: DR. HEGYI Dezső
  Évfolyamfelelős: VAJK Rita
  A tantárgy kimérete: előadás, heti 2 óra + gyakorlat, heti 2 óra
  Kreditpont értéke:  4 kredit
  Követelmény: T601, T101: évközi jegy; M2S1: vizsga


  RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:


  A tárgy célja bemutatni a nem hagyományos szerkezeteket, melyek vagy méretük vagy erőjátékuk miatt különböznek a szokásos szerkezeteinktől. Elsősorban nagy támaszközű és térbeli erőjátékú szerkezetekről szól a tantárgy. Az egyes szerkezet típusoknak az erőjátékát, konstruálási elveit ismertetjük az előadásokon, míg a gyakorlatokon egyszerű közelítő számításokat mutatunk be. A félév végére a hallgatók megfelelő rálátást kapnak a héjak, boltozatok, ponyva és kötélszerkezetek, térrácsok és magasházak szerkesztési elveiről.


  - Nagy támaszközű tartók
  - Héjszerkezetek
  - Boltozatok, boltívek
  - Kötélszerkezetek
  - Ponyvaszerkezetek
  - Térrácsok
  - Magasházak