Tartószerkezetek szigorlat T - BMEEPSTT799


 • TARTÓSZERKEZETEK SZIGORLAT


  Tantárgyfelelős: DR. HEGYI Dezső
  Évfolyamfelelős: VAJK Rita, (DR. GÁSPÁR Orsolya)
  A tantárgy kimérete: -
  Kreditpont értéke:  0 kredit
  Követelmény: vizsga


  RÖVID TÁRGYLEÍRÁS:


  A Tartószerkezetek szigorlat T célja a Tartószerkezetek modellezése és a Különleges tartószerkezetek valamint az alapszigorlatig oktatott tárgyak anyagának egységes rendszerben zárószigorlatként történő számonkérése a tervező szakirányon.
  A szigorlat egy részes írásbeli és szóbeli részből áll, amely a gyakorlati és elméleti ismereteket egyaránt ellen