Budapesti változások - BMEEPUI0103 • Tárgyfelelős: Szabó Julianna PhD
  Előadók: Szabó Julianna PhD, Babos Annamária, Klaniczay János

  A tantárgy kimérete: (átlagban) heti 2 óra, 2 kredit
  Követelmény: órai feladatlapok


  RÖVID TEMATIKA:

  A Budapest változásai tárgy célja, hogy építészek és nem építészek számára olyan képet nyújtson Budapest történetéről, amelyben a helyismeret, a földrajzi adottságok, a történelem, a gazdaságtörténet, az építészet- és kultúrtörténet ismeretei egymással összefüggésben, rendszerben jelennek meg. A kurzus vezetett budapesti sétákból áll, amelyek során egy-egy kor városfejlődésével ismerkedhetnek meg a hallgatók a helyszínen. Az ismeretek feldolgozását helyben kitöltendő feladatlapok segítik.

  A tárgy reményeink szerint jelenléti oktatásban fut. A sétákon csak teljesen egészséges hallgatók vehetnek részt. Amennyiben a budapesti kéthetes incidencia 100 fölé emelkedik, a séták egész tartama alatt orrot és szájat befedő maszk viselése kötelező. (Az aktuális adatokat lásd itt: https://444.hu/koronavirus-covid-19-jarvany-data) A járványügyi előírások megszegése a félév nem teljesítését vonja maga után.

  A nagy létszám miatt a sétákat három oktató vezeti. Az egyes sétákra regisztrálni kell, Sétánként 10 pontot lehet gyűjteni, a helyben kiosztott feladatlapok kitöltésével. A félév értékelése: 31-37 pontig elégséges, 38-tól 44-ig közepes, 45-től 52-ig jó, 53-tól jeles.