Tér és építészet - BMEEPUI0436


 • TÉR ÉS ÉPÍTÉSZET


  szeminárium
  oktató: Dr. habil BENKŐ Melinda PhD
  2 kredit, szerda 17.15-19.00 / K293 könyvtár

  RÖVID TEMATIKA

  Mi köze az építészetnek a térbeli fordulathoz? A szeminárium egyfajta térelméleti bevezető, közös beszélgetések révén rávilágít a kortárs tér- és helyértelmezések sokféleségére, a városi téren keresztül az építészet viszonyára a térrel is foglalkozó társtudományokhoz és társművészetekhez. A tantárgy félévközi jeggyel zárul, melynek alapja az órákon való jelenlét és egy konkrét helyszín egy választott szakirodalmi szövegre alapozott értékelő feldolgozása. Előkövetelmény nincs, az óra nyelve magyar (de angol nyelvű írásos szövegek értése is ajánlott).