Urbanisztikai kutatások és gyakorlatok - BMEEPUI0815 • Az "Urbanisztikai kutatások és gyakorlatok" választható tárgy azoknak a kötelező tananyagokat kiegészítő projekteknek és kutatásoknak a gyűjtőhelye, melyek túlmutatnak a hagyományos oktatási kereteken. A választható tárgy egyes kurzusait az urbanisztika iránt nyitott hallgatóknak ajánljuk, érdeklődésüknek megfelelően. Itt lehetőség adódik betekinteni a tanszék szakmai tevékenységébe, valós kutatási projektjeibe, általuk akár mélyebb városépítészeti, urbanisztikai ismeretekre szert tenni.

 • DIPLOMAELŐKÉSZÍTŐ KUTATÁSOK

  2022 ősszel, kísérleti jelleggel indítunk egy „diplomaelőkészítő” tárgyat, aminek az célja, hogy a diploma téma előkészítésével segítsük a későbbi diploma félév hatékonyságát.

  Így a tárgyban a cél:

  • a diploma helyszín megtalálása
  • a tervezési program összeállítása
  • és a helyszíni, előkészítő vizsgálatok elkészítése

  Kreditszám: 2
  A tárgy alapvetően egyéni konzulétációra épül a későbbi diplomakonzulensssel.

  Tárgyfelelős: Szabó Árpád

 • TANULMÁNYÚT és URBANISZTIKAI KUTATÁS / BÉCS

  Az Urbanisztika Tanszék ebben a félévben is szervez tanulmányutat, melyhez kapcsolódó urbanisztikai témák kutatása, feldolgozása céljából tantárgyi kurzust indít. 

  Önköltséges tanulmányút időpontja:

  Bécs egy napos tanulmányút         2023. március 15.  

  Az utazásra, mint oktatási programra az Urbanisztikai kutatások tantárgy keretében  lehet jelentkezni, amelyért 2 kredit adható. 

  A kurzus felvétele esetén is önköltséges és fakultatív az utazási program, de a tantárgy szakmai támogatást ad Bécshez kapcsolódó egyéni kisfeladat teljesítéséhez vagy tanulmány írásához. 

  A tanulmányutat csak (a busz költségeinek kifizetésére alkalmas) megfelelő jelentkezőlétszám esetén indítjuk. 

  A kurzusra jelentkezetteknek a tanulmányút elmaradása esetén is a tantárgy teljesítése egyéni önálló kisfeladathoz és a konzultációs alkalmak látogatásához kötött. 


  Tárgyfelelős:   Varga Imre       vizurb@gmail.com      imre.varga@edu.bme.hu 

 • EGYÉB KISCSOPORTOS KUTATÁSI PROGRAMOK:


  • TÉR_KÉPZŐ

  • Közösség-Tér-Település _ 2023 tavasz_Balaton-felvidék

   Heti óraszám: 2 óra tervezési gyakorlat _ összevont workshop alkalommal is teljesíthető 

   Fakultatív konzultációs lehetőséggel: péntek 12 órától
   Kreditpont értéke: 2
   Követelmény: egyéni kisfeladat teljesítése 

   félévközi jegy

   Ismét indul a különböző hallgatói csoportok közötti munkamegosztást, a valós együttműködést modellező tervezés, építés. A korábbi programokról itt olvashatsz.

   Ha szakmai támogatás mellett szívesen kipróbálnád, milyen képviselni a szakterületed szempontrendszerét vegyes szakterületű, érdeklődésű hallgatói alkotócsoportban, milyen lépései vannak egy közösségi tervezésnek, vagy hogyan zajlik egy közösségi építés a helyiek bevonásával, akkor jelentkezz a tantárgy felvételével.

   Hogy miért érdemes jelentkezned? Azért, mert a TÉR_KÉPZŐ célja

   • a KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS – már bevált és új – eszközeivel támogatni egy település lakosságát abban a folyamatban, amelyen keresztül PÁRBESZÉD indul a település tereiről, valamint a helyiek igényeiről és végül együtt megépíteni, életre kelteni a közösen kialakított terveket.

   • Egy olyan KÉPZÉSI keretet biztosítani, amelyben különböző szakterületek kisebb csoportjai, hallgatói egymástól is tanulva, együtt ismerkednek meg a közösségi tervezés alapjaival.

   • A program tanulási környezete egyszerre legyen BIZTONSÁGOS és KÍSÉRLETEZÉSRE invitáló, melyben a mentorok támogatásával minden hallgató kipróbálhatja magát ismeretlen terepeken is, nem feledve, hogy a folyamatnak itt valódi TÉTje van. Létező településeken, létező közösségekhez kopogunk be; valódi konfliktusokkal és ünnepekkel, és a végén nem csak egy makettet kell bemutatni, de megvalósítható léptékű használható, FENNTARTHATÓ teret kell átadnunk.

  • Ezt a tantárgyat azoknak ajánljuk, akik a Környezet és közterülettervezés tantárgyat óraütközés miatt nem tudják felvenni, de szívesen jönnének építőtáborba.
  Tárgyfelelős (és további részletek):   Varga Imre       vizurb@gmail.com