Urbanisztikai kutatások és gyakorlatok - BMEEPUI0815  • Az "Urbanisztikai kutatások és gyakorlatok" választható tárgy azoknak a kötelező tananyagokat kiegészítő projekteknek és kutatásoknak a gyűjtőhelye, melyek túlmutatnak a hagyományos oktatási kereteken. A választható tárgy egyes kurzusait az urbanisztika iránt elkötelezett hallgatóknak ajánljuk, érdeklődésüknek megfelelően. Itt lehetőség adódik betekinteni a tanszék szakmai tevékenységébe, valós kutatási projektjeibe, általuk akár mélyebb városépítészeti, urbanisztikai ismeretekre szert tenni.

  • KÖZÖSSÉG-TÉR-TELEPÜLÉS / Varga Imre