A világ városépítészete - BMEEPUI0893


 • A VILÁG VÁROSÉPÍTÉSZETE - BMEEPUI0893


  Előadók: Varga Imre illetve tematikától függően további tanszéki oktatók és meghívott külsős előadók
  A tantárgy kimérete: heti 1x3 tanóra csütörtökönként, összevont előadás a félév első részében hetente megtartva, csütörtök 17:15-től a K285 teremben
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmény: félévközi jegy

  RÖVID TEMATIKA:
  A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést, bepillantást adjon a különböző társadalmak jellegzetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a települések társadalmi változásait, és keresi azok okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül világítja meg.
  A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő, klub-jellegű beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat járjuk közösen körbe:
  – A városok kialakulásának feltételei,
  – fejlődésük különböző útjai,
  – társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai,
  – mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái,
  – a városok folytonos változásának mozgató rugói,
  – városépítészeti tendenciák a települések történetében,
  – a városi lét általános és sajátos vonásai,
  – építészet és kultúra megkülönböztető jegyei,
  – a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban.
  A tanórák a K285 teremben lesznek

  2022. szeptember 15.    VELENCE _ Varga Imre
  2022. szeptember 22.     BÉCS _ Varga Imre
  2022. szeptember 24.     BÉCS  (önköltséges, szabadon választható tanulmányút)
  2022. október 06.           TOKIÓ _Varga Imre, Várhelyi Judit  (ajánlott írások)
   
  2022. október 13.            hallgatói előadások vagy PÁRIZS és 1. ZH
  2022. október 27.            BERLIN _ Gurdon Balázs, Varga Imre
  2022. november 03.        ROTTERDAM, Varga Imre
  2022. november 10.         NEW YORK _ Kádár Bálint és 2. ZH

  2022. november 24.              1. pótlási lehetőség

  2022. december 01.              2. pótlási lehetőség

  A programváltoztatás jogát fennartjuk.