A világ városépítészete - BMEEPUI0893


 • A VILÁG VÁROSÉPÍTÉSZETE - BMEEPUI0893  Előadók: Varga Imre illetve tematikától függően további tanszéki oktatók és meghívott külsős előadók
  A tantárgy kimérete: heti 1x3 tanóra csütörtökönként, összevont előadás kéthetente megtartva, szerda 17:15-től vélhetően a K285 teremben
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmény: félévközi jegy


  RÖVID TEMATIKA:
  A világ városépítészete tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést, bepillantást adjon a különböző társadalmak jellegzetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a települések társadalmi változásait, és keresi azok okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül világítja meg.


  A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő, klub-jellegű beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat járjuk közösen körbe:
  – A városok kialakulásának feltételei,
  – fejlődésük különböző útjai,
  – társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai,
  – mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái,
  – a városok folytonos változásának mozgató rugói,
  – városépítészeti tendenciák a települések történetében,
  – a városi lét általános és sajátos vonásai,
  – építészet és kultúra megkülönböztető jegyei,
  – a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban. 


  A 2 kredites tantárgy dupla órái kéthetente várhatóan szerda esténként (kontaktóra egy szünettel: 17.15-20.00) lesznek, napjai 2023-ban: március08. 22. ápr. 05. 26. máj. 10. (24)  

  A tantárgy teljesítése egyéni önálló kisfeladathoz vagy alternatívaként ZH-hoz és az óralátogatáshoz (min. 4 / 5) kötött.

  A BME Urbanisztika Tanszék másik, előkövetelmény nélkül szabadon választható tantárgya, a Lakás a városban (BMEEPUI0901) A világ városépítészete (BMEEPUI0893) tantárggyal váltásban szintén kéthetente, várhatóan szerda esténként lesz. 

  A két tantárgyat együtt és külön is fel lehet venni.

  Előkövetelmény nincs, bármelyik Kar és évfolyam hallgatóit mindkét szabadon választható tantárgyon szívesen látjuk! 


  FÉLÉVES TEMATIKA:

  2023. március 08. VELENCE _ Varga Imre
  2023. március 22.   TOKIÓ _Varga Imre, Várhelyi Judit  (ajánlott írások)
  2023. április 05. ROTTERDAM, Varga Imre és 1. ZH
  2023. április 26. PÁRIZS, Varga Imre
  2023. május 10.    BERLIN _ Gurdon Balázs
  2023. május 24.  NEW YORK _ Kádár Bálint + 1. és 2.  ZH
  2023. június 07.  pótlási lehetőség (ZH is)