A világ városépítészete - BMEEPUI0893


 • A VILÁG VÁROSÉPÍTÉSZETE - BMEEPUI0893


  Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
  Előadók: Varga Imre illetve tematikától függően további tanszéki oktatók és meghívott külsős előadók
  A tantárgy kimérete: heti 2 előadás
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmény: félévközi jegy

  RÖVID TEMATIKA:

  A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést, bepillantást adjon a különböző társadalmak jellegzetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a települések társadalmi változásait, és keresi azok okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül világítja meg.
  A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő, klub-jellegű beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat járjuk közösen körbe:
  – A városok kialakulásának feltételei,
  – fejlődésük különböző útjai,
  – társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai,
  – mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái,
  – a városok folytonos változásának mozgató rugói,
  – városépítészeti tendenciák a települések történetében,
  – a városi lét általános és sajátos vonásai,
  – építészet és kultúra megkülönböztető jegyei,
  – a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban.