A világ városépítészete - BMEEPUI0893


 • A VILÁG VÁROSÉPÍTÉSZETE - BMEEPUI0893


  Előadók: Varga Imre illetve tematikától függően további tanszéki oktatók és meghívott külsős előadók
  A tantárgy kimérete: heti 1x3 tanóra csütörtökönként, összevont előadás a félév első részében hetente megtartva, csütörtök 17:15-től
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmény: félévközi jegy

  RÖVID TEMATIKA:
  A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést, bepillantást adjon a különböző társadalmak jellegzetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a települések társadalmi változásait, és keresi azok okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül világítja meg.
  A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő, klub-jellegű beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat járjuk közösen körbe:
  – A városok kialakulásának feltételei,
  – fejlődésük különböző útjai,
  – társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai,
  – mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái,
  – a városok folytonos változásának mozgató rugói,
  – városépítészeti tendenciák a települések történetében,
  – a városi lét általános és sajátos vonásai,
  – építészet és kultúra megkülönböztető jegyei,
  – a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban.

  2022. február 17.             VELENCE _ Varga Imre
  2022. február 24.            BÉCS _ Varga Imre
  2022. március 03.           ROTTERDAM _ Szántó Katalin
  2022. március 05.           BÉCS  (önköltséges, fakultatív tanulmányút)
  2022. március 10.            TOKIÓ _  Várhelyi Judit  (ajánlott írások)
  2022. március 17.            BERLIN _ Gurdon Balázs és Varga Imre
  2022. március 24.           NEW YORK _ Kádár Bálint
  2022. április 07.              Hallgatói prezentáció és ZH

  2022. április 28.                   pót ZH