A világ városépítészete - BMEEPUI0893


 • A VILÁG VÁROSÉPÍTÉSZETE - BMEEPUI0893


  Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
  Előadók: Varga Imre illetve tematikától függően további tanszéki oktatók és meghívott külsős előadók
  A tantárgy kimérete: heti 2 (összevont) előadás a félév első részében, csütörtök 17:15-től
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmény: félévközi jegy

  RÖVID TEMATIKA:

  A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatóknak bevezetést, bepillantást adjon a különböző társadalmak jellegzetességeibe, a világ városépítési kultúráinak sokféleségébe, sajátos térhasználataiba. Tárgyalja a települések társadalmi változásait, és keresi azok okait, összefüggéseit. Az egyes jelenségek fontosságát személyes tapasztalatokon és példákon keresztül világítja meg.
  A témánként felkért előadók személyes benyomásait is tartalmazó előadásait követő, klub-jellegű beszélgetéseken ismerkedünk a világ városépítészetével. A példák kapcsán a következő témákat járjuk közösen körbe:
  – A városok kialakulásának feltételei,
  – fejlődésük különböző útjai,
  – társadalmi folyamatok térbeli tükröződésének nyomai,
  – mai állapotuk és jövőjük alakulásának lehetséges alternatívái,
  – a városok folytonos változásának mozgató rugói,
  – városépítészeti tendenciák a települések történetében,
  – a városi lét általános és sajátos vonásai,
  – építészet és kultúra megkülönböztető jegyei,
  – a helyi kultúrák sajátosságainak szerepe a globalizációban.


  2021. szeptember 09.           VELENCE Varga Imre
  2021. szeptember 11.            BÉCS  (1. önköltséges fakultatív tanulmányút)
  2021. szeptember 16.            BERLIN Gurdon Balázs (kapcsolódó ppt: Hamburg)
  2021. szeptember 22-26        Velencei Biennálé (önköltséges fakultatív tanulmányút)
  2021. szeptember 23.            közvetítés a BIENNÁLÉ-ról (korábbi összefoglalók)
  2021. szeptember 30.            ROTTERDAM  Szántó Katalin
  2021. október 07.                   DOCONF  (ajánlott előadások)
  2021. október 14.                   TOKIÓ  Várhelyi Judit  (ajánlott írások)
  2021. október 16.                   BÉCS  (2. önköltséges fakultatív tanulmányút)
  2021. október 28.                   NEW YORK Kádár Bálint