Kert- és tájtervezés - BMEEPUI0904


 • KERT ÉS TÁJTERVEZÉS


  Előadó / konzulens: WETTSTEIN Domonkos
  Tárgyfelelős: WETTSTEIN Domonkos
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmény: félévközi jegy

  RÖVID TEMATIKA:

  A természeti vagy vernakuláris tájként kezelt területek az emberi tevékenységek térhódításával egyre látványosabb átalakuláson mennek keresztül, és ez a változás mára visszafordíthatatlanná is vált. A kortárs szakirodalomban megjelelő urbanizált táj fogalma azon új minőségi dimenziókra irányítja a figyelmet, melyek megpróbálják a képlékennyé váló territóriumok, az elmosódó határok és az összekeveredő területi identitások változásait értelmezni. Az átalakuló, folyamatosan változó látvány, az emberiség egyre erősebb tájalakító szerepe táj és építészet kapcsolatának új megközelítéseit igényli.

  Az előadássorozat a tájelmélet modelljeként is felfogható “pozíciók, víziók, koncepciók” hármasa mentén elemzi az átalakulást, amely fogalmak révén az eltérő diszciplínák (tájépítész, kerttervező, városépítész, építész, stb.) nézőpontjaiból vizsgálhatók az urbanizált táj és a városias környezetben megjelenő zöldfelületek, kertek, parkok problémái. A kortárs kertművészeti és tájépítészeti projekteket meghívott előadók mutatják be különös tekintettel az alkotómunka során szerzett gyakorlati tapasztalataikra.

  A tantárgy mottója a hallgatók aktív részvételét is feltételezi, az előadások témájához kapcsolódva a félév során egy alkalommal egy személyes élményen alapuló esettanulmány bemutatása a feladat, az egyes alkalmak pedig a témák kapcsán felmerülő eltérő nézőpontok megvitatásával, közös beszélgetéssel zárulnak.