Épített környezetünk fotós szemmel - BMEEPUI0905


 • ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK FOTÓS SZEMMEL - BMEEPUI0905


  Marton Abigél mesterszakos építészmérnök hallgató felvétele a Város-képes feladatra 2022. tavaszi félévben

  Előadók: SZENTIVÁNI János és további 7 fotóművész
  Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
  Heti óraszám: 2 előadás
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmények: félévközi jegy

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A választható tantárgy a látás új dimenzióinak, a tudatos fényképezésnek és a technikailag jó minőségű kép elkészítésének ismereteit oktatja. Elsősorban építészmérnök hallgatók számára hirdetjük meg, de a nagyszámú jelentkező között évről-évre egyre többen érkeznek más karokról, sőt más egyetemekről is.

  Minden előadást követően egy-egy fényképes feladatot kell megoldani a hallgatóknak az előadás témájában, amelyeket a következő óra elején az előadó értékel. Ezeken kívül egy 10 felvételből álló Város-képes feladatot is teljesíteni kell a hallgatóknak. A félév végén a legjobb képek bemutatásával és elemzésével az egész félév közös értékelése megtörténik.

  A félév teljesítésének a feltétele a kiadott feladatoknak min. 70 %-ban elfogadható teljesítése, továbbá a 10 felvételből álló Város-képes sorozat elkészítése és időben való beküldése. Az eddigi tapasztalataink szerint elfogadható képeket azoktól kaptunk, akik követték az előadásokat, a feladatok kiadását, és elvégezték az értékeléseken javasolt javításokat.

  Az órákat jelenléti formában tartjuk szerdánként 16.15-től a K155-ös teremben.