Épített környezetünk fotós szemmel - BMEEPUI0905


 • ÉPÍTETT KÖRNYEZETÜNK FOTÓS SZEMMEL - BMEEPUI0905


  Előadók: SZENTIVÁNI János és további 7 fotóművész
  Tárgyfelelős: PÁLFY Sándor DLA
  Heti óraszám: 2 előadás
  Kreditpont értéke: 2
  Követelmények: félévközi jegy

  TÁRGYLEÍRÁS:

  A választható tantárgy a látás új dimenzióinak, a tudatos fényképezésnek és a technikailag jó minőségű kép elkészítésének ismereteit oktatja. Elsősorban építészmérnök hallgatók számára hirdetjük meg, de a nagyszámú jelentkező között évről-évre egyre többen érkeznek más karokról, sőt más egyetemekről is.

  Minden előadást követően egy-egy fényképes feladatot kell megoldani a hallgatóknak az előadás témájában, amelyeket a következő óra elején az előadó értékel. A félév végén a legjobb képek bemutatásával és elemzésével az egész félév közös értékelése megtörténik.
  A félév teljesítésének a feltétele az órákon való min. 70 %-os jelenlét és a kiadott feladatoknak min. 70 %-os teljesítése (az eddigi tapasztalatunk szerint elfogadható képet azoktól kaptunk, akik ott voltak a feladat kiadásakor), továbbá a 10 felvételből álló sorozat elkészítése és időben való beküldése.

  Az órákat mindaddig a tavasszal begyakorolt online formában fogjuk megtartani, amíg a járvány miatt bevezetett szükségállapot meg nem szűnik.