Bevezetés az építészetbe - BMEEPUIA101


 • BEVEZETÉS AZ ÉPÍTÉSZETBE - BMEEPUIA101


  Előadó: Dr. BENKŐ Melinda habil PhD 
  Tárgyfelelős: Dr. BENKŐ Melinda habil PhD 
  A tantárgy kimérete: előadás / 2 kredit
  Követelmény: félévközi jegy

  A „Bevezetés az építészetbe” című tantárgy előadásai építészeti fogalmak mentén épülnek fel, hiszen ahogy Aldo Rossi fogalmaz 1974-ben „…az építészet alapelveinek nincs történelmük. Szilárdan és változtathatatlanul fennállnak. Amik mindig változnak, azok a tényleges megoldások, a válaszok, amelyeket az építészet az aktuális problémákra ad.” A fogalmak tizenegy témakörbe szerveződnek (építészet, építés, természet, város, tér, idő, ember, rendeltetés, forma, tudomány, művészet), de többségük természetesen nem tartozik szigorúan egyetlen területhez, hanem sokféle értelmezése lehetséges. A tagolást a tanítást és a tanulást segítő rendszerezés követeli meg. A tantárgy célja a szakmai érdeklődés felkeltése, illetve fenntartása, a közös építészeti nyelvezet megalapozása.  Az illusztrációk az építészet alapelemeit és a köztük lévő összefüggéseket az ismertetik, elsősorban az európai kortárs és történeti kultúrkörből származó példák segítségével.


  irodalom:

  Benkő Melinda (2013): 111  szó az építészetről, Budapest: Terc Kiadó.

  Benkő Melinda (Szerk.) (2018): Szavak mögött /behind words 2007-2018

  Radford, Antony; Morkoc, Selen; Srivastava, Amit (2016): A modern építészet elemei. 50 kortárs épület értelmezése. Budapest: Terc Kiadó.

  2021_talált_ház