BSc diplomatervezés UI - BMEEPUIAD01


 • BSC KÉPZÉS – DIPLOMATERVEZÉS UI


  A 2022. TAVASZI FÉLÉVBEN IS VÁRJUK AZ ÚJ HALLGATÓKAT!

  Tárgyfelelős: KISSFAZEKAS Kornélia PhD

  A tárgy kreditpont értéke: 20 kredit

  Konzulens: Bármely tanszéki oktató,  aki a hallgató előzetes megkeresése alapján vállalja a konzultálást.

  RÖVID TEMATIKA:

  A BSc-diplomaterv témája egy legfeljebb 300 m2-es épület engedélyezési tervi mélységű megtervezése. 

  Hozható egyéni téma, amennyiben illeszkedik a tanszék profiljába. A helyszín és a tervezett program elfogadásáról legkésőbb a félév 2. hetében a tanszék nyilatkozik. Saját témaválasztás esetén a szükséges alaptérkép beszerzése a hallgató felelőssége.

  JELENTKEZÉS:

  1. Témaválasztás a tanszék számos helyszínt ajánl Esztergomban, Vácott, Nagymaroson, Szobon és Angyalföldön, egyben lehetséges választható funkciókat is kínál. 

  Aki saját témát szeretne választani, annak a konzulensnél történő jelentkezés során egy helyszínt + tervezési programot bemutató rövid anyagot szükséges mellékelni. Saját témaválasztás esetén a az alaptérkép és alapadatok beszerzése a hallgató felelőssége.

  2. Kapcsolatfelvétel a választott konzulenssel (emailben, személyesen) – pozitív befogadó visszajelzés esetén

  3. Jelentkezés a Neptunban a tanszéki tankörbe

  FÉLÉVINDÍTÓ TÁJÉKOZTATÓ: 2022.02.14. 13.00 /  Tanszéki könyvtár